Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/550
Title: YAŞLILIK DÖNEMİ DEPRESYONUNDA FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLER, BİLİŞSEL İŞLEVLER VE HOMOSİSTEİN İLE İLİŞKİSİ
Authors: Bingölo, Ceren
Keywords: Research Subject Categories
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Abstract: Çalışmamızda, erişkin ve yaşlılık dönemi major depresif bozuklukta (MDB) fenomenolojik özellikler ve bilişsel işlevlerin karşılaştırılması, homosisteinin MDB ve bilişsel işlevlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda, yaşlı MDB hastalarında erişkinlere göre uyku sorunları, dikkat sorunları, hipokondriazis ve içsel gerginlik puanları daha yüksek, intihar düşünceleri daha düşük, yaşlı MDB grubunda SMMT ve MoCA puanları erişkin MDB ve sağlıklı kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Yaşlı MDB ve sağlıklı kontrol grubu arasında “Genel Kardiyovasküler Risk Skorlaması”nda farklılık bulunmamış, tüm gruplar arasında homosistein düzeyleri arasında farklılık saptanmamıştır. Sonuçlarımız, majör depresif bozuklukta erişkin ve yaşlılık döneminde klinik özelliklerin farklılık gösterdiğine, homosistein ve kardiyovasküler risk etmenleri ile yaşlılık dönemi depresyonu ve bilişsel işlev performansı arasında ilişki bulunmadığına işaret etmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/550
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cerenbingolo_tez.pdfUzmanlık tezi3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 27, 2024

Download(s)

180
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.