Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/551
Title: Varikoselli Sıçanlarda Spermatojenik Kök Hücrelerin Durumunun İmmünohistokimya Teknikleri İle Belirlenmesi
Authors: Tan, Semih
Keywords: Morphology
Cell Biology
Pathology
Naturel Sciences
Fertility
Varicocele
Immunohistochemistry
Spermatogonial Stem Cells
Johnson's Score
thy1, C kit, Sox3, PLZF, DAZL, VASA, Stro-1
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Varikosel bulgularında germ hücrelerinin apopitozu, oksidatif stres, testiküler kan akımında değişme, renal-adrenal reflü, hormonal disfonksiyon, otoimmünite gibi patolojilere rastlanmıştır. Fakat literatürde varikosel durumunda spermatojenik kök hücrelerin durumuna ilişkin sınırlı sayıda bilgi yer almaktadır. Çalışmamızda varikoselin spermatojenik kök hücreler üzerine etkisi THY1 (CD90), C kit, Sox3, PLZF, DAZL, VASA ve Stro-1 belirteçleri kullanılarak, immünohistokimyasal analizler ile kısa ve uzun süre varikosel etkisine maruz kalmış sıçan testislerinde ortaya konmuştur. Kısa süreli varikosel gruplarında C-Kit, Thy-1, Sox-3, VASA ve DAZL ekspresyonları kontrol grubuna kıyasla azalırken, PLZF ifadesinin deney gruplarında arttığı görülmüştür. Stro-1 ekspresyonu tüm gruplarda negatif izlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/551
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semih Tan.pdfYüksek Lisans Tezi12.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

96
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.