Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/556
Title: Magnezyumdan kaynaklı birleştirmelerin enerji yöntemlerine dayanarak yorulma davranışlarının incelenmesi.
Other Titles: Fatigue assessment of magnesium welded joints based on energy methods .
Authors: Tüzün, Nail
Advisors: Özler Karakaş
Keywords: Yorulma davranışı, enerji yöntemleri, magnezyum, kaynaklı birleştirmeler.
Fatigue behaviour, energy methods, magnesium, welded joints.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Mekanik bileşenlerin yorulma dikkate alınarak tasarlanması, yorulma ile oluşabilecek ani ve beklenmedik hasarların yaratabileceği olumsuz sonuçların önüne geçilebilmesi için büyük önem taşır. Bu tip tasarımların yapılabilmesi için yorulma ömrünü hassas ve etkili biçimde tespit edebilecek yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda daha da öne çıkan magnezyum ve alaşımları, yüksek özgül dayanım ve düşük yoğunluğu sayesinde hafif ve dayanıklı tasarımlar yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle ağırlığın önemli olduğu uygulama alanlarında tercih edilen magnezyum alaşımlarının yorulma davranışlarının incelenmesi, bu tip uygulamalardaki tasarımlara büyük katkı sağlayacaktır. Bu sebeple magnezyum alaşımlarının kaynaklı bileşenlerinin yorulma davranışlarının incelenmesi de aynı derecede önem taşır. Bu çalışmada yorulma yüklemelerine maruz kalan malzemelerin elasto-plastik davranışlarından dolayı açığa çıkan enerjilerin hesaplama yöntemleri incelenmiştir. Birden fazla yöntemle hesaplanan enerji değerleri yorulma ömürleri ile ilişkilendirilmiş ve bu enerji değerlerinin yorulma ömrü değerlendirilmesinde bir parametre olarak kullanılabilmesi konusuna değinilmiştir. Considering fatigue during the design of mechanical components is vitally important to prevent the negative outcomes that might occur due to sudden and unexpected fatigue damage. In order to design against fatigue, methods that can accurately and effectively evaluate the fatigue life are required. Magnesium and its alloys, which became even more prominent in recent years, allow light and durable designs due to their high specific strength and low density. Evaluating the fatigue behaviour of magnesium alloys that is especially preferred in fields of application where weight is important can benefit the designs of such applications immensely. Therefore researching the fatigue behaviour of welded joints of the magnesium alloys is equally important. In this study, calculation of energy that is formed due to the elasto-plastic behaviour of the materials subjected to fatigue loading is evaluated. Energy values that are calculated via several methods correlated to the fatigue life and the possibility of using these energy values as a parameter in order to evaluate fatigue life is considered.
URI: https://hdl.handle.net/11499/556
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nail TÜZÜN- Yüksek Lisans Tezi.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 6, 2024

Download(s)

152
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.