Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/57124
Title: Hz. Peygamberin aile hayatındaki örnekliğinin günümüz aile probleminin çözümüne katkıları
Other Titles: Hz. contributions of the prophet's example in family life to the solution of today's family problems
Authors: Kılınç, Öznur
Advisors: Kafalı, Hasan
Keywords: Aile
İletişim
Aile İçi Problemler
Çözüm Önerileri
Peygamberin Örnekliği
Family
Communication
Domestic Problems
Solution Suggestions
Example of the Prophet
Abstract: Küreselleşen günümüz dünyasının en büyük sorunlarından birini de çözülemeyen aile içi problemler oluşturmaktadır. Mutlu ve huzurlu ailelerin yerini; sevgi, saygı ve sadakatin azaldığı, kavgaların ve şiddetin arttığı bu nedenle de boşanmaların olduğu aileler almaktadır. Aile toplumun temelini oluşturduğu için aile kurumundaki bu bozulmalar, toplumun temelinin sarsılmasına bununla birlikte değerlerimizin de zarar görmesine sebep olmaktadır. Güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir toplum ancak huzurlu, mutlu ve güzel ahlak sahibi aileler vasıtasıyla olacaktır. Şu da bir gerçektir ki; birçok açıdan birbirinden farklı özelliklere sahip iki bireyin kurmuş oldukları ailede problemlerin olması gayet doğal ve kaçınılmazdır. Önemli olan problemlerin ortaya çıkması değil bu problemlerin yapıcı bir şekilde, aile kurumuna zarar vermeden, eşlerin birbirlerini kırmadan çözülebilmesidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken eşlerin birbirleriyle ve çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarıdır. Bu konuda en güzel örneği Hz. Peygamberin eşleri ve çocuklarıyla olan iletişiminde bulacaklardır. Hz. Peygamberin her alanda olduğu gibi aile hayatındaki örnekliği de aile içi problemlerin çözümünde model alınmalıdır. Çünkü ailelerin sağlam temeller üzerine kurulması ve huzurlu, mutlu bir şekilde devam edebilmeleri Allah’ın emirlerinin yerine getirilmesi ve bu emirleri hayatında uygulayarak bizlere gösteren Hz. Peygamberin örnek alınmasıyla mümkün olacaktır. Bu dönem projesi çalışmamızda Hz. Peygamberin bir eş ve baba olarak aile içi problemlerin çözümüne dair sunmuş olduğu örnekliği ve aile içi iletişim konusundaki tavsiyeleri üzerinde durularak bu örnekliğin günümüz aile içi problemlerin çözümüne katkıları ortaya konulmaya çalışılacaktır.
One of the biggest problems in today's globalizing world is unsolved family problems. Happy and peaceful families are replaced by; There are families where love, respect and loyalty decrease, fights and violence increase, and therefore divorce occurs. Since the family forms the basis of society, these disruptions in the family institution cause the foundation of society to be shaken and our values to be damaged. A safe, peaceful and livable society can only be achieved through peaceful, happy and moral families. It is also a fact that; It is quite natural and inevitable for there to be problems in the family established by two individuals who have different characteristics in many respects. The important thing is not that problems arise, but that these problems can be solved constructively, without harming the family institution and without hurting each other. To achieve this, the first thing that needs to be done is for spouses to establish healthy communication with each other and their children. The best example in this regard is Hz. They will find it in the Prophet's communication with his wives and children. Hz. The Prophet's example in family life, as in every field, should be taken as a model in solving family problems. Because the way families can be built on solid foundations and continue in peace and happiness is the fulfillment of Allah's commands and the Prophet Muhammad who showed us by applying these commands in his life. It will be possible by taking the Prophet as an example. In this term project study, Hz. By emphasizing the example of the Prophet as a husband and father regarding the solution of domestic problems and his recommendations on intra-family communication, we will try to reveal the contribution of this example to the solution of today's domestic problems
URI: https://hdl.handle.net/11499/57124
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Öznur KILINÇ TYL.pdfÖznur KILINÇ893.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.