Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/582
Title: Sıçanlarda lipid infüzyonu ketamin anestezisinden derlenmeyi hızlandırır mı
Other Titles: Does lipid infusion shorten recovery period after ketamine anesthesia in rats
Authors: Erkan Tomatır
Kayır, Gönül Çizmeci
Keywords: Ketamin, lipid infüzyonu, erken derlenme, geç derlenme.
Ketamine, lipid infusion, early recovery, late recovery.
Issue Date: Aug-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Source: Denizli
Abstract: Ketamin ameliyathane dışında ve günübirlik anestezide sıkça kullanılan bir ajandır. Ketaminin derlenme süresi göreli uzundur ve bu süreyi kısaltacak bir ajan yararlı olabilir. Bir beslenme ajanı olarak bilinen lipid emülsiyonunun, bazı lipofilik ilaçlarla olan zehirlenmelerin tedavisinde de kullanılabileceği bilinmektedir. Bu çalışmada; lipid emülsiyonunun ketamin anestezisinden derlenmeyi hızlandırıcı bir etki gösterip göstermeyeceğinin belirlenmesi amaçlandı. Etik Kurul onayından sonra 40 adet Sprague-Dawley cinsi sıçana deneyden önce eğitim amacıyla iki kez rotarod testi uygulandı. Testi öğrenerek çalışmaya alınan sıçanlara kuyruk veni kateterinden 25 mg/kg ketamin bolus verildi ve 5 dk beklendi. Bu aşamada; sıçanlar rastgele 4 eşit gruba (n=10) ayrılarak, kontrol amaçlı Grup 1’e yalnızca 15 mL/kg serum fizyolojik, Grup 2-4’e sırasıyla 10, 15 ya da 20 mL/kg %20 lipid emülsiyonu 5 dk’da gidecek şekilde verildi. Tüm sıçanların iki kez doğrulma hareketi ile dört patisi üzerinde durabildiği an “erken derlenme süresi” ve 3 dk aralıklarla uygulanan rotarod testini başarıyla geçebildiği an “geç derlenme süresi” olarak tanımlandı ve kaydedildi. Erken derlenme süresi bakımından gruplar (Grup 1-4 sırasıyla; 888.90±121.81, 835.40±156.04, 873.60±163.04, 845.40±145.94 sn) benzerdi. Geç derlenme süresi ise lipid emülsiyonu verilen gruplarda daha kısa görünmekle birlikte (Grup 1-4 sırasıyla; 2925.20±534.50, 2421.70±512.14, 2490.20±440.43, 2615.40±397.15 sn), bu farkın da istatistiksel bakımdan önemli olmadığı saptandı. Sonuç olarak; lipid emülsiyonu infüzyonunun ketamin anestezisinden derlenmeyi hızlandırıcı bir etki göstermediği kanısına varıldı. For early recovery time results (888.90±121.81, 835.40±156.04, 873.60±163.04 and 845.40±145.94 s for Group1-4, respectively), the groups were similar. Although late recovery time seems shorter in lipid emulsion groups (2925.20±534.50, 2421.70±512.14, 2490.20±440.43 and 2615.40±397.15 s for Group 1-4, respectively); the difference was not statistically significant. In conclusion, lipid emulsion infusion did not shorten the recovery period after ketamine anesthesia in our study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/582
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gönül Çizmeci KAYIR.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.