Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/583
Title: MEB ortaöğretim dil ve anlatım ders kitaplarındaki basit zaman çekimli fiillerde zaman ve görünüş
Other Titles: Tense and aspect in verbs of simple tenses in MEB secondary school language and expression textbooks.
Authors: Kerim Demirci
Bağçevan, İsmail
Keywords: Zaman, dilbilgisel zaman, görünüş, Türkçe.
Time, tense, aspect, Turkish.
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Pamukkale Üniversiseti Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Çalı?manın konusunu; -mIş, –DI, -(I)yor, -mAktA, -mAdA, -AcAk, -(A/I)r/-z eklerinin sahip olduğu görünü? ve zaman değerlerinin tespiti olu?turmaktadır. Bu eklerin; zaman boyutunda fiilin hangi zaman dilimine (geçmi?, gelecek, ?imdi gibi) göndermede bulunduğu; görünü? boyutunda fiilin gerçek zaman üzerindeki yayılımıyla eylemin bitmi?lik, bitmemi?lik ya da sürme belirtip belirtmediği tespit edilmi?tir. Çalı?manın sonucunda, Türkiye Türkçesinde zaman ekleri olarak bilinen eklerin her birinin farklı zaman, görünü? değerlerine sahip olduğu görülmü? ve bu değerlere sahip olma durumunun yalnızca cümlede yüklem tarafından değil, cümle içindeki çe?itli yönlendiriciler tarafından da olu?turulduğu tespit edilmi?tir. Bu çalı?manın bulgularının ders kitaplarında yer almasıyla öğrenicilerin zaman ekleri olarak bilinen eklerin sahip olduğu birçok görevi doğru bir ?ekilde öğrenmesi beklenmektedir. The purpose of this study is to determine function of aspect and time suffixes in regular grammar, such as -DI, -mIş, -(I)yor, -mAktA, -mAdA, -AcAK and –(A/I)r/-z. These suffixes reference time domain (past, future, present, etc.) in the time format; they show their completeness, incompleteness, or continuity with the extension of real time in the aspect format. In the result of the study, each suffix known as time suffixes has also time, aspect values. These functions are formed not only by verbs but also by some phrases in sentences. If the scheme formed in this study are given in textbooks, students learn that time functions consist of other function too.
URI: https://hdl.handle.net/11499/583
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İSMAİL BAĞÇEVAN.pdf3.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

10
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.