Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/585
Title: Türkiye ve Avrupa Birliğinde tarim politikalaı ve tarımda emeklilik sistemi
Other Titles: Agricultural policies and agricultural pension system in the european union and Turkey.
Authors: Erdoğan, Osman
Keywords: Tarım Politikaları
Tarımda Emeklilik
Tarım İşletmeleri
Retirement in Agriculture
Agribusiness
Agricultural Population.
Tarımsal Nüfus
Agricultural Policy
Publisher: Pamukkale Üniversiseti Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: In our country, there appears to be problems in implementing effectively the agricultural population from one year to decrease rapidly Although European Union countries than still very much there, and agriculture is less than the European Union average of the size businesses agricultural policy. We can say that our country agricultural policies generally focus on product and input costs. European Union agriculture should be examined in-depth issues of pension policy in the countries of operations as well as in agricultural areas while our country is being used as an effective political tool is not possible to talk about specific policies in the pension system in this area.
Ülkemizde tarımsal nüfus yıllar itibariyle hızla azalmakla birlikte Avrupa Birliği ülkelerine oranla halen çok fazla olması ve tarım işletmelerinin büyüklüğünün Avrupa Birliği ortalamasından az olması tarım politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasında sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım politikalarının ülkemizde genelde ürün ve girdi maliyetlerine odaklandığını söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkelerinde gerek tarım konusu gerekse tarımsal alanda faaliyet gösterenlerin emeklilik politikaları derinlemesine incelenip etkin politik araç olarak kullanılmakta iken ülkemizde bu alandaki emeklilik sisteminde özel bir politikadan bahsetmek mümkün değildir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/585
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman Erdoğan.pdf817.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 6, 2024

Download(s)

144
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.