Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/594
Title: DENİZLİ VE ÇEVRESİNDEKİ TRAVERTEN ATIKLARININ BETONDA KATKI MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI
Other Titles: USING THE TRAVERTİNE WASTES IN DENIZLI AND ITS SURROUNDINGS AS AN ADDITIVE OF CONCRETE
Authors: Güven, Hüseyin
Advisors: Hasan Kaplan
Keywords: Geri dönüşüm, atık, traverten çamuru, basınç dayanımı, aşınma dayanımı.
Recycle,waste,travertine mud,compressive strength,wear resistance.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Yapılan çalışmada; Denizli’nin önemli ihracat ürünlerinden olan traverten atıklarının tarıma verdiği zararları en aza indirmek, atık yığınlarını azaltmak, traverten fabrikalarının atık maliyetlerini minimize etmek ve bunları yaparken de betonun mekanik özelliklerinde iyileştirmeler yapmak amaçlanmıştır. Traverten çamurunun çimentoya %5,%10,%15,%20, %25 ve %30 oranlarında ikame edilmesi ile elde edilen numunelerin, değişik yaş gruplarında deneyleri yapılmıştır. Salt çimento ile üretilen örnekler şahit olarak ele alınarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında traverten çamuru betona mineral katkı olarak katılmıştır. Bu aşamadaki traverten çamuru oranları ağırlık olarak %3 , %6 ve %9 olarak alınmıştır. Çimento katkısı deneylerinde olduğu gibi sonuçlar salt numune ile kıyaslanmıştır. Deneylerin sonuçları ışığında optimum traverten katkı değerleri bulunarak katkılı beton parke ve bordürler üretilecektir. Bu sayede de tarıma zarar veren bir atık kullanılarak daha ekonomik ve daha dayanıklı parke ve bordürlerin piyasaya kazandırılması planlanmaktadır. It is intended to minimize the damage to agriculture of travertine wastes, which are one of the most important export products in Denizli, to reduce the waste piles, to minimize the waste costs of travertine factories and to improve the mechanical properties of concrete in this study. In this experimental study, travertine has been used in concrete instead of 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30% of cement and has been tested in different ages. The travertine doped samples were compared with natural models. In the next step, travertine has used as mineral additive in concrete. In this step, percentages of travertine are 3%, 6% and 9% instead of fine aggregates. Comparison method is the same with the cement experiments in this step. Through this study, optimum travertine percentages had found and a waste which harms the agriculture had used in concrete as an additive material. And producing concrete pavings and curbs with this optimum percentages is planned.
URI: https://hdl.handle.net/11499/594
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Güven.pdf3.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

112
checked on May 6, 2024

Download(s)

170
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.