Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/598
Title: EXISTENCE AND SEARCH FOR IDENTITY IN LADY CHATTERLEY’S LOVER AND WOMEN IN LOVE BY D.H. LAWRENCE
Other Titles: D. H. LAWRENCE’IN ÂŞIK KADINLAR VE LADY CHATTERLEY’İN SEVGİLİSİ ROMANLARINDA VAROLUŞ VE KİMLİK ARAYIŞI
Authors: Çırak, Seçil
Advisors: Mehmet Ali ÇELİKEL
Keywords: Existence, identity, essence, ideology, Lawrence, Sartre, Kierkegaard.
Varlık, kimlik, öz, ideoloji, Lawrence, Sartre, Kierkegaard.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Together with the modernist social order that reveals itself especially in the twentieth century, the place of the individual in the society has been structured unquestioningly in accordance with the parallel perspective. Bourgeoisie and modern society marks out the limits of the individual indisputably and in a planned way, the individual has been offered a readymade identity and is expected to embrace it without any objection. The individual has been exploited both materially and spiritually in such a social order. This is because of the ostensible effort that is to build up a society planned and organized by eliminating the social and economic chaos in society after World War II. However that effort under the guise of escape from the chaos and corruption accompanies much more serious problem such as the reason and the aim of being. In other words the physical battle in the field transforms into a cold war between the individual and society. The reason for this is that modernism promising to bring social order and welfare is actually nothing but an effort to passivize the individual and to homogenize the society. In this way the “essence” of the individual is lost in the social existential ideology and therefore the individual slides into an existential chaos. In this sense the aim of this thesis is to analyse D.H. Lawrence’s Women in Love and Lady Chatterley’s Lover with regard to the sense of self, the conflict between social and individual identity and the fact that who/what the individual really is, the identity seek of the individual, self-fulfilment and the effort to explain the meaning of his/her existence. For this reason the roots of ideological and the individual existence will be investigated and applied to the novels. 20. yüzyılda kendini iyice göstermeye başlayan modernist toplum yapısı ile birlikte bireyin toplum içindeki yeri paralel bakış açısıyla tepeden inme bir şekilde şekillendirilmeye çalışılmıştır. Burjuvazi ve modern toplum bireyin sınırlarını kesin ve planlı bir şekilde çizmiş, bireye hazır bir kimlik sunulmuş ve bireyden onu kabul edilmesi kesin bir şekilde istenmiştir. Böyle bir toplum düzeni içinde birey hem maddi hem de manevi yönden sömürülmüştür. Bunun sebebi ise özellikle II. Dünya Savaşından sonra meydana gelen toplum içindeki hem sosyal hem de ekonomik kaosu ortadan kaldırarak daha planlı ve düzenli bir toplum oluşturma çabası olmuştur. Ne var ki bu kaos ve bozulmadan kaçış adı altındaki çaba çok daha vahim bir problemi de beraberinde getirmiştir; bireyin varoluş sebebi ve amacı. Başka bir deyişle savaş alanındaki fiziksel çatışma birey ve toplum arasındaki soğuk savaşa dönüşmüştür. Bunun sebebi ise yüzeyde sosyal düzen ve refah sözü ile yola çıkan modernizmin aslında bireyi pasifize etme ve toplumu homojen bir hale getirme çabası olmasıdır. Böylelikle bireyin özü sosyal ideolojide kaybolmuş ve bu ideoloji bireyi varoluşsal bir kaosun içine atmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada D.H. Lawrence’ın Âşık Kadınlar ve Lady Chatterley’in Sevgilisi adlı romanlarındaki bireyin kimlik arayışı, kendini gerçekleştirme ve varoluşunu anlamlandırma çabası ele alınacaktır. Bu sebeple bu tezde ideolojik ve bireysel varoluşun temelleri araştırılacak ve romana uygulanacaktır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/598
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seçil Çırak.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 27, 2024

Download(s)

40
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.