Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/626
Title: TÜRK SİYASAL HAYATI DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ POLİTİK PATRONAJ İLİŞKİLERİ
Other Titles: POLITIC PATRONAGE RELATIONSHIP IN THE PERIOD OF DEMOCRATIC PARTY IN TURKISH POLITICAL LIFE
Authors: ÇALIŞAL, Selahattin
Keywords: Demokrat Parti, DP, Patronaj, Politik Patronaj, Nepotizim, Klientizm
Democratic Party, DP, patronage, political patronage, Nepotizm, Klientizm.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, İkinci Meşrutiyet ile başlayan Türk Siyasal Hayatının geçirmiş olduğu dönemler incelenerek Demokrat Parti’nin köklerinin bulunması hedeflenmiştir. Demokrat Parti’nin kuruluşu ile kurucuların ve parti yöneticilerininicraatlarıdoğrultusundapolitikpatronajuygulayıp uygulamadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde; Türk Siyasal Hayatının başlangıcı sayabileceğimiz İkinci Meşrutiyet ile başlayıp Türk Siyasal Hayatının çok partili döneme geçiş denemeleri olan TpCF ve Serbest Cumhuriyet Fırkası dönemleri incelenmiştir. İkinci bölümde; CHP’nin içinden çıkan hizipler neticesinde kurulan DP’nin kurucusu ve ismi DP ile özdeşleşen Adnan Menderes’in hayatı ve Türk siyasi hayatına girmesi incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca DP’nin muhalefet yılları (1946- 1950) ve iktidar olduğu dönemdeki (1950-1960) icraatları ve uyguladığı iç ve dış politikalar analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde; patronaj, nepotizm, kliyentalizm, hemşehricilik, kronizm, politik patronaj konuları tanımlanmıştır. DP’nin oy kaygısı neticesinde ve modern baskı gruplarının, sendikaların bulunmaması sonucunda Türk Siyasal Hayatına soktuğu politik patronaj uygulamaları analiz edilmiştir. Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa ve İngiltere’de politik patronaj uygulamalarının bulunup bulunmadığı siyasal sistemin buna müsaade edip etmediği incelenmiştir. Sonuç bölümünde, DP’nin politik patronaj uygulayıp uygulamadığı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de incelenen dönemde Sivil Toplum Kuruluşları, sendikalar gibi baskı grubu olabilecek güçlerin olmaması ve iktidarın kontrolünde olması nedeniyle politik patronaja engel olunamamıştır. Demokrat Parti’nin politik patronaj uygulayan bir siyasi parti olduğu neticesine varılmıştır. The aim of this study is to find the root of the Democratic Party by studying period of politic life of Turkey beginning with Second Constition (1908). In line with the foundation of Democratic Party, it’s founder and performance of the party leaders, wether they implemented political patronage is tried to determine. In the first part; periods of Assembly and the Progressive Republian Party (TpCF) and Liberal Republican Party (SCF) which can be called the attemps of multi-party transition period of Turkish politic life beginning with Second Constitution are analyzed. In the second part; life of Adnan MENDERES who founder of the Demoratic Party which established as a result of arguments in CHP and whose name is called with Demoratic Party and entering political life of Turkey is analyzed. In this section DP's opposition years (1946-1950), the era when it’s govermental period (1950-1960) and implementing domestic and foreign policy and its performance are also analyzed. In the third part; patronage, nepotism, kliyentalizm, hemşehricilik, kronizm, and political patronage issues are identified. As a result of vote concern and absence of modern pressure groups and unions, political patronage practises which put into Turkish Political Life are assessed. Wether existing of political patronage practises and permission of political system in European countries such as Germany, France and United Kingdom are analyzed. In conclusion, wether the DP implemented political patronage is assessed in comparison with European countries. In the period under review in Turkey practises of political patronage couldn’t preventented due to absence of NGO’s, and unions’ lack of power which could be pressure groups or being under control of goverment. It is concluded that the Democratic Party was a political party that implemented political patronage.
URI: https://hdl.handle.net/11499/626
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SELAHATTİN ÇALIŞAL - TEZSİZ PROJE.pdf801.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

244
checked on May 6, 2024

Download(s)

488
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.