Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/640
Title: Gut hastalarında osteoporoz sıklığı ve rank, rankl, osteoprotegerin gen polimorfizmi ile osteoporoz ilişkisi
Other Titles: Osteoporosis frequency and the association of rank, rankl, osteoprotegerin gene polymorphisms with osteoporosis in gout patients
Authors: Karatay, Cemile Canan
Advisors: Veli Çobankara
Keywords: Gut
Romatoid Artrit
Osteoporoz
RANK
RANKL
OPG
Gout
Rheumatoid Arthritis
Osteoporosis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Gout is a disease characterized by acute arthritis as a result of increased serum uric acid concentration and deposition of monosodium urate crystals into tissues. In recent times the significant role of RANK- RANKL- OPG network in bone remodeling and osteoclastogenesis was proven. In patients with osteoporosis and in rheumatoid arthritis patients, genetic variations in the genes encoding RANK, RANKL and OPG was investigated and conflicting results were obtained. Also the role of these genes in the pathogenesis of psoriasis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis has been researched. There is not any study that evaluates RANK, RANKL, Osteoprotegerin gene polymorphisms and their association with the susceptibility to osteoporosis in gout patients. To the best of our knowledge, this is the first study to investigate this subject. 69 gout patients, 50 RA patients and 51 healthy controls were recruited for this study. BMD of lumbar spine and femoral sites were measured using DEXA. After acquisition of the BMD T- score, the patients and controls divided into normal, osteopenic and osteoporotic groups according to WHO criteria. We studied 7 SNP in the genes of RANK gene (2 SNP: s1805034, rs35211496), OPG gene (2 SNP: rs3102735, rs 2073618) and RANKL gene (3 SNP: rs9533156, rs1054016, rs2277438) using real time PCR. There was no significant difference for BMD scores between three groups. The 7 SNP genotypes showed no significant difference between three groups. The 7 SNP allel frequencies showed no significant difference between three groups. Gout patients with rs1805034 wild genotype had lower incidence of osteoporosis at the femoral sites. Gout patients with rs1805034 heterozygous genotype had higher incidence of normal BMD scores at the femoral sites than other gout patients. Controls with rs2277238 wild genotype, had lower incidence of osteoporosis and those with mutant genotype had higher incidence of osteoporosis at any sites than other controls. Controls with normal BMD at lumbar spine, frequency of rs35211496 wild genotype was higher than other controls. As a result it is seen that the C allel of the RANK SNP rs1805034 is protective against osteoporosis at femoral site in gout patients. The A allel of the RANKL SNP rs2277438 is protective against osteoporosis at either femoral sites or lumbar spine in healthy people. BMD in patients with Gout, RA and healthy population unexpectedly is not different from each other which may be related to low number of cases. There is a need for more studies with larger patient populations to explain the subject.
Gut artmış serum ürat konsantrasyonu sonucu oluşan akut artrit atakları ve dokularda monosodyum ürat kristallerinin birikimi ile karakterize bir hastalıktır. Kemik remodelinginde ve osteoklastogeneziste RANK, RANKL, OPG sisteminin rolü yakın zamanda kanıtlanmıştır. Daha önce osteoporoz hastaları ve romatoid artrit hastalarında RANK, RANKL, OPG gen varyasyonlarının yeri araştırılmış ve farklı sonuçlar ortaya konmuştur. Yine psöriazis, psöriatik artrit ve ankilozan spondilit gibi romatolojik hastalıklarda da bu genlerin patogenezdeki yeri araştırma konusu olmuştur. Gut hastalarında RANK, RANKL, OPG gen polimorfizmi ve bu genlerin osteoporoz ile ilişkisi daha önce çalışılmamıştır, şu anki bilgilerimizle bizim çalışmamız bu alanda yapılmış ilk çalışma olma özelliği göstermektedir. Bu çalışmaya 69 gut, 50 RA hastası, 51 sağlıklı gönüllü alındı. Femoral ve lomber bölge KMD leri DEXA kullanılarak ölçüldü. T- skorları elde edildikten sonra hasta ve kontroller DSÖ kriterlerine göre normal, osteopenik, osteoporoz olarak gruplandırıldı. 7 SNP real time PCR ile çalışıldı, bunlar RANK geni (2 SNP: rs1805034, rs35211496), OPG geni (2 SNP: rs3102735, rs 2073618) ve RANKL geni (3 SNP: rs9533156, rs1054016, rs2277438). Gruplar arasında lomber ve femoral bölge KMD açısından fark saptanmadı. Gruplar arasında RANK- RANKL- OPG genleri SNP polimorfizmleri açısından fark saptanmadı. Gruplar arası aynı SNP lerin allel sıklığı açısından fark saptanmadı. Rs1805034 genotipi wild olan gut hastalarında femur bölgesinde osteoporoz diğer gut hastalarına göre düşük saptandı. Rs1805034 genotipi heterozigot olan gut hastalarının femoral KMD sonuçları diğer gut hastalarına göre daha yüksek oranda normal saptandı. rs2277438 genotipi wild olan sağlıklı grupta osteoporoz diğer sağlıklı gönüllülere göre düşük saptandı, genotipi mutant olanlarda osteoporoz daha yüksek oranda saptandı. Kontrol grubunda lomber bölge KMD sonucu normal olan hastalarda rs35211496 wild genotip diğer kontrollerden daha yüksek saptandı. Sonuç olarak RANK geni rs1805034 C allelinin gut hastalarında femoral bölge osteoporoz gelişimini engellediği görülmektedir. RANKL geni rs2277438 A alleli sağlıklı polpulasyonda hem femoral bölge hem de lomber bölge osteoporoz gelişimini engellediği görülmektedir. Gut, Ra ve sağlıklı popülasyonda KMD’nin farklı olmaması daha önceki çalışmalara uymamaktadır. Bunun sebebi çalışmaya alınan hasta ve sağlıklı popülasyon sayısının az olması olabilir. Konunun net aydınlatılabilmesi için geniş hasta popülasyonlu çalışmalara ihtiyaç vardır.
Description: Tıpta Uzmanlık Tezi
URI: https://hdl.handle.net/11499/640
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cemile Canan Karatay.pdf547.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

478
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.