Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/644
Title: Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (teog) ile ilgili 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi
Other Titles: The survey of the 8th grade students’ anxiety level about the passing from primary education to secondary education (teog)
Authors: Kırkaplan, Melek
Keywords: Sınav Kaygısı
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı
Başarı Testleri
Exam Anxiety
The Exam of Passing From Primary Education to Secondary Education (TEOG)
Success Tests
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: This research is about the students who took the exam to pass from primary education to secondary education (TEOG). There are two aims of this research. One of them is to designate thes students’ level of delusion sensual and anxiety about the TEOG exam. And the second aim is to put forward whether the anxiety of exam changes according to sex, the parents’ education levels, receiving private tuitions and going to training center or not. This research was applied to 8941 8th grade students who were students in 2013 – 2014 academic year in the centre of Denizli. The necessary information about the students was taken from Denizli Natioal Education Management. 370 students who were the sample of research were chosen by using disproportianate family modelling method. 222(%60) of these sample students were girl and 148 (%40) of these students were boys. Exam anxiety stock was applied to these 370 students as a data colection appliance. As a result it was designated that students’delusion,sensual and exam anxiety don’t differ according to receiving private lesson, going to atraining center and the mother’s education level but it differs according to sex and the father’s education level.
Bu araştırmanın amacı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına (TEOG) katılan öğrencilerin TEOG sınavı ile ilgili Kuruntu, Duyuşsal ve Toplam sınav kaygı düzeylerinin ne derecede olduğunu belirlemek ve bu sınav kaygı düzeylerinin cinsiyet, anne baba eğitim durumu, dersaneye gitme ve özel ders alma durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Denizli İl merkezinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında okumakta olan 8941 8. sınıf öğrencisidir. Araştırmanın örneklemi ise Denizli İli merkezindeki 8941 8. sınıf öğrencisinden oransız küme örnekleme yöntemiyle seçilen 222 (% 60) kız öğrenci, 148 (% 40) erkek öğrenci olmak üzere toplam 370 öğrencidir. Örneklemi oluşturan 370 öğrenciye veri toplama aracı olarak Sınav Kaygısı Envanteri (SKE) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin Kuruntu, Duyuşsal ve Toplam sınav kaygı düzeylerinin özel ders alma, dersaneye gitme durumu ve anne eğitim durumuna göre farklılık göstermediği, cinsiyet ve baba eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Description: Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
URI: https://hdl.handle.net/11499/644
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melek Kırkaplan.pdf633.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 6, 2024

Download(s)

164
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.