Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/649
Title: RF2 formunda çiftlenimli holografik süperiletkenler
Other Titles: Hologrphic superconductors with RF 2 type couplings
Authors: Taner, Emre
Advisors: Özcan Sert
Keywords: Gravitasyon
Holografik Süperiletkenler
Minimal Olmayan Çiftlenimler
Gravitation
Holographic Superconductors
Non-minimal Couplings
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this thesis, we investigate the gravitation theories using the algebra of exterior differential forms. After giving the fundamental concepts we need, we write Einstein’s theory of gravitation using the differential forms. After we add Maxwell theory to this Einstein’s theory and obtain the minimal coupling case which is known as Einstein-Maxwell theory, we investigate non-minimally RF2-type couplings of gravitational and electromagnetic fields in five dimensions. In order to obtain more information about (3+l)-dimensional holographic superconductors, we consider (4 + l)-dimensional AdS gravitation theory in the presence of a linear combination of the RF2-type invariants with three parameters. We obtain field equations of this model which is described by the Lagrangian which involves the general three parameters RF2-type terms with even parity, using the method of variation. We study in the probe limit, that is; the scalar and electromagnetic fields have not any back reaction on the metric, and we consider an approximate analytic method. Consequently, we find analytic relations for the critical temperature and the scalar condensate in the presence of the non-minimal RF2-type couplings on the (1+3) dimensional boundary. We see that these non-minimal coupling parameters have important effects on these quantities.
Bu tez çalışmasında diferansiyel formların dış cebirini kullanarak gravitasyon teorilerini inceliyoruz. Öncelikle gerekli olan temel kavramları verdikten sonra Einstein Gravitasyon teorisini differansiyel formaları kullanarak ifade ediyoruz. Eistein teorisine Maxwell teoriyi de ekleyip, Einstein-Maxwell teorisi olarak bilinen minimal bağlanma durumunu inceledikten sonra beş boyutta gravitasyonun ve elektromanyetik alanların minimal olmayan RF 2 -tipi bağlanmalarını inceliyoruz. (3 + 1)-boyutlu holografik süperiletkenler hakkında bilgi almak amacıyla, bu teoriye dual olan bu üç parametreli RF 2 -tipi invaryantların keyfi bir lineer bileşiminin varlığında (4+1)-boyutlu bir AdS gravitasyon teorisini düşünüyoruz. Genel bir üç parametreli RF2 -tipi çift pariteli terimler içeren bir Lagrange tarafından Elektromanyetik alan ve skaler alanın uzay-zaman geometrisi üzerine geri etki göstermediği bir limitte çalışarak yaklaşıklıklı analitik bir yöntemi kullanıyoruz. Sonuç olarak bu minimal olmayan bağlanmaların varlığında kritik sıcaklık ve yoğuşma için analitik bir ifade elde ediyoruz. Böylece buradaki minimal olmayan bağlanma parametrelerinin kritik sıcaklık ve yoğuşma miktarını önemli bir şekilde etkilediğini görüyoruz.
URI: https://hdl.handle.net/11499/649
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre Taner.pdf907.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 6, 2024

Download(s)

46
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.