Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/654
Title: 1928’den günümüze kadar türkçe öğretimi programlarında dil bilgisi öğretiminin durumu
Other Titles: From 1928 to the present day the status of grammar teaching in the turkish language teaching programs
Authors: Kutlubay, Hümeyra
Advisors: Derya Yaylı
Keywords: Dil Bilgisi
Öğretim Programı
Dil Becerileri
Grammar
Teaching Program
Language Skills
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Grammar is the branch of science that studies the sounds of language, sentence structuress and style. Thansk to these rules, grammar helps people to speak and write correctly. Grammar teaching is a process that gives the rules related to the language where comprehension and expression activities takes place. In this respect grammar teaching has a function that completes to listening, speaking, reading and writing basic principles of language skills. The aim of this study is to examine how the teaching of grammar has changed from 1928 to the present day in Turkish language teaching programs. This study has a descriptive survey model. For this purpose, the grammar sections of primary and secondary school Turkish education programs from 1928 to present day were examined. Findings obtained from the research revealed that, because of problems like “the contents of grammar teaching, how to teach and its order, in which class to began to teach”, there have been changes in the grammar teaching sections of Turkish language teaching programs. In these programs, it is obvious thatthe primary purpose of grammar teacging is to ensure the correct use of the language. It is also concluded that in all of the programs grammar teaching should support listening, speaking, reading and writing.
Dil bilgisi bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını belirleyen ve bu kurallar sayesinde insanların doğru konuşup yazmasına yardımcı olan bilim dalıdır. Dil bilgisi öğretimi de dil ile ilgili kuralların verildiği, anlama ve anlatma dil becerileri ile birlikte bu alanları destekleyici ve açıklayıcı öğretim etkinliklerinin yapıldığı bir süreçtir. Bu açıdan dil bilgisi öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerini tamamlayıcı işleve sahiptir. Bu çalışmanın amacı 1928?den günümüze kadar Türkçe öğretim programlarında dil bilgisi öğretiminin durumunun nasıl değiştiği incelemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Bu amaçla 1928 tarihinden günümüze kadar geçen sürede geliştirilmiş ve uygulanmış ilkokul ve ortaokul Türkçe öğretim programlarının dil bilgisi bölümleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde, “dil bilgisi öğretiminin içeriği, nasıl ve hangi sırayla öğretileceği, hangi sınıfta öğretilmeye başlanacağı” gibi sorunlardan dolayı programlarda dil bilgisi öğretimi bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Türkçe öğretimi programlarında, dil bilgisi öğretiminin öncelikli amacının dili doğru kullanmayı sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Programların tümünde dil bilgisi öğretiminin dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerini destekleyecek şekilde öğretilmesinin vurgulandığı dil bilgisi öğretim sürecinde uygulanacak yöntem ve teknikler, öğretim sürecinde kullanılacak materyaller hakkında yeterli bilgilerin verilmediği sonucuna varılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/654
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hümeyra Kutlubay.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,662
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.