Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/655
Title: Uluslararası acil tıp dergilerinde Türkiye kaynaklı yayınlar ve özellikleri
Other Titles: Turkey originated publications and characteristics to the International Journal of Emergency Medicine
Authors: Başer, Hülya Yılmaz
Advisors: Mustafa Serinkan
Keywords: Emergency Medicine
Scientific Publications
International Journal
Bilimsel Yayın
Uluslararası Dergi
Acil Tıp
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: In this study, It is aimed that comparing parameters such as international location, number of authors, publication type, publication topic with their positions in the world and searching reference status of Turkey-origin publications by scanning the Turkey-origin publications in the international journals of emergency medicine and investigate the publisher institutions. This study was carried out at the department of emergency medicine, Pamukkale University Faculty of Medicine. In the scope of study, Two-year publications ,between 1 January 2013 and 31 December 2014, which publish only in the emergency medicine field (except emergency nursing) and which have been published in the fields of Science Citation Index(SCI) or Science Citation Index Expanded (SCI-E), were scanned on the search engine called ‘PubMed’ in June of 2015. The twelve Journals which entered the specified index and published only in emergency medicine field, were identified. 5715 publications complying with study criteria were scanned in these journals. It was seen that 195 of these publications were turkey-based, remaining 5520 ones were from other countries. It was determined that %24,1 of 5715 our scanned world-wide publications and %70,3 of 195 publications sent from Turkey were published in American Journal of Emergency Medicine. It was determined that the scanned 5715 publications were sent from 70 different countries, America was ranked at the first with 2582 (%45.2) publications and Turkey was ranked at sixth with 195 (%3.4) publications among 70 countries. When the number of the authors of publications are examined in our study, it is determined that the number of Turkey-origin publications’ authors is five with maximum %25,1, the number of the two authors is the highest with %16,5 in the world. When the number of the authors is compared one by one, it is determined that the average number of author is 4,5 in the world, while in Turkey it is determined as 4,9 although Turkey-origin publications create an impression as if they publish with the more author number. When Topic distributions of all publications are examined in emergency medicine journals, It is identified that large part of publications (%20,8) is related with pre-hospital care and it is stated that the cardiovascular topics (%10,9), resuscitation (%8,7) and trauma (%8,2) follow these. When we look at the publications sent from Turkey, a great majority of them are in the field of cardiovascular (%19,5), topics of neurology (%10,2), resuscitation (%7,7) trauma (%7,7) follow this respectively. When Publications in inspected journals are analyzed according to publication type; 2732 (%47,8) of 5715 publications, 61 (%31.3) of 195 publications sent from Turkey, are determined as research article. Meta-analysis is not determined in the publications sent from Turkey. When the publications sent from Turkey are examined according to reference number, It is determined that 88 publications don’t take any reference, while 107 publications take reference between one and twenty eight. It is determined that case reports are the most cited publication type, university hospitals are the publication institutions which get publications the most and it is stated that the publication which takes reference the most is from the training hospital with 28 reference.When we compare the publications which are produced in the field of emergency medicine in our country with other countries, they are at good level both number and quality. For being better, Academicians should be encouraged institutions.
Bu çalışmada uluslararası acil tıp dergilerinde Türkiye kaynaklı yayınların taraması yapılarak; uluslararası konumu, yazar sayısı, yayın türü, yayın konusu gibi parametrelerin dünyadaki durumu ile karşılaştırılması ve Türkiye kaynaklı yayınların atıf durumu ile yayın yapan kurumun araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, sadece acil tıp alanında (acil hemşirelik hariç) yayın yapan ve Science Citation Index (SCI) ya da Science Citation Index Expanded (SCI-E) sınıflarında indekslerde yayınlanan 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 arasındaki 2 yıllık yayınları 2015 yılı haziran ayında PubMed isimli arama motorunda tarandı. Belirlenen indekslere giren ve sadece acil tıp alanında yayın yapan 12 dergi belirlendi. Bu dergilerde çalışma kriterlerine uyan 5715 yayın tarandı. Bu yayınlardan 195 tanesi Türkiye kökenli, geriye kalan 5520 tanesi ise diğer ülkelerden olduğu görüldü. Taradığımız Dünya genelindeki toplam 5715 yayının %24,1’ inin ve Türkiye’ den gönderilen 195 yayının %70,3’ ünün American Journal of Emergency Medicine dergisinde yayınlandığı saptandı. Taranan 5715 yayının 70 farklı ülkeden gönderildiği, bu ülkelerden en fazla yayının 2582 (% 45.2) yayın ile Amerika’ dan olduğu. Türkiye, 70 ülke arasında 195 (% 3.4) yayın ile altıncı sırada olduğu saptanmıştır. Çalışmamızdaki yayınların yazar sayıları incelendiğinde; Türkiye kaynaklı yayınların yazar sayısı en fazla %25.1 ile beş yazarlı olduğu, Dünyada ise % 16,5 ile iki yazar sayısının en fazla olduğu saptanmıştır. Tek tek yazar sayısı karşılaştırması yapıldığında, Türkiye kaynaklı yayınların daha fazla yazar sayısı ile yayınlandığı izlenimi uyandırsa da ortalama yazar sayısı Dünyada 4,5, Türkiye’ de ise 4,9 olarak saptanmıştır. Acil Tıp dergilerindeki tüm yayınların konu dağılımı incelendiğinde, yayınların büyük bir kısmının (%20,8) hastane öncesi bakım ile alakalı olduğu, bunu kardiyovasküler konular (%10,9), resusitasyon (%8,7) ve travma (%8,2) takip ettiği belirlenmiştir. Türkiye’ den gönderilen yayınlara bakıldığında ise büyük çoğunluğu kardiyovasküler alanında (%19,5), bunu sırasıyla nöroloji (%10,2), resusitasyon (%7,7) ve travma (%7,7) konuları takip etmiştir. İncelenen dergilerdeki yayınlar, yayın türüne göre analiz edildiğinde; 5715 yayının 2732’ si (%47,8), Türkiye’ den gönderilen 195 yayının 61’ i (%31.3) araştırma makalesi olarak saptanmıştır. Türkiye’ den gönderilen yayınlarda metaanaliz saptanmamıştır. Türkiye den gönderilen yayınlar atıf sayılarına göre analiz edildiğinde; 88 yayının hiç atıf almadığı, 107 yayının ise bir ila yirmi sekiz arasında atıf aldığı saptanmıştır. Olgu sunumlarının en çok atıf alan yayın türü olduğu, en fazla yayın alan yayın kurumunun üniversite hastaneleri olduğu, en fazla atıf alan yayının ise 28 atıf ile eğitim araştırma hastanesinden olduğu saptanmıştır. Ülkemizde acil tıp alanında üretilen yayınlar, diğer ülkelerle kıyaslandıgında gerek sayı gerek nitelik olarak iyi düzeydedir. Daha iyi olması için, akademisyenlerin gerek üniversiteleri gerek devlet kurumları tarafından araştırma yapma yönünde teşvik edilmesi gereklidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/655
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hülya Yılmaz Başer.pdfTıpta Uzmanlık Tezi1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

64
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.