Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/659
Title: Öğretmenler psikolojik olarak kendilerini güçlü hissediyorlar mi?
Other Titles: Do The Teachers Feel Themselves Psychologically Powerful?
Authors: Terbillioğlu, Özlem Çınar
Abdurrahman Tanrıöğen
Keywords: Öğretmen Algıları
Psikoloji
Motivasyon
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Societies consist of many organizations in the face of constantly developing technology. The school is one of these organizations. The development of cooperation and trust will help to enhance the performance of the employees that comprise the school. Motivation is the most effective instrument in school. Many studies imply that motivation is important to strengthen the cognitive dimension of employees. As human is a social being within the organization, the employee’s needs, expectations and where, when, how they behave are continuously investigated. With this context the research studied in which psychological dimension levels pre-school teachers in kindergartens feel themselves strongly. Survey model was carried out in this study. “Psychological Empowerment Scale” was used as a data collection tool for determining the proposals and the opinions of preschool teachers, so a quantitative research was conducted. The participants of the study were constituted from the teachers in kindergartens in the academic year 2014-2015 Denizli Province.150 participants from 15 kindergartens of National Education in city center were selected as randomly sampling method for the process of this study. As a result of this study, pre-school teachers ' perceptions regarding their level of psychological empowerment are found in positive level, in other words, teachers feel themselves psychologically powerful. The findings show that the most important variable preschool teachers make themselves feel powerful psychologically is “the job is important”. Beside this, preschool teachers working in school with auxiliary staff have high perception level of psychological empowerment. Other result shows that pre-school teachers feel themselves powerful in meaning, competence, personal freedom, and the efficiency dimensions. When evaluated on the basis of dimensions, preschool teachers working in school with auxiliary staff have higher perception level of psychological empowerment in personal freedom, and the efficiency dimensions than other teachers working in kindergartens without auxiliary staff. In this context, the importance of auxiliary staff for pre-school teachers ' psychological empowerment is once again emerged. In addition, activities for enriching school culture should be held frequently in schools.
Toplumlar teknoloji karşısında sürekli gelişmekte olan çok sayıda örgütlerden oluşmaktadır. Okul da bu örgütlerden biridir. Okulu oluşturan çalışanların performansını artırmada işbirliği ve güvenin geliştirilmesi yarar sağlayacaktır. Burada en büyük etki aracı motivasyondur. Çalışanları bilişsel boyutta güçlendirmede motivasyonun önemli olduğunu yapılan araştırmalar göstermektedir. Örgüt içerisinde yer alan insanın sosyal bir varlık olması nedeniyle çalışanların nerede, ne zaman, nasıl davranacağı, ihtiyaç ve beklentilerinin neler olduğu konusu sürekli olarak araştırılmıştır. Bu bağlamda araştırmada, anaokullarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin kendilerini psikolojik boyutta hangi düzeyde güçlü hissettikleri araştırılmıştır. Çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri ve önerilerinin belirlenmesinde “Psikolojik Güçlendirme Ölçme Envanteri” veri toplama aracı olarak uygulanmış, bu doğrultuda nicel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Denizli ilindeki anaokullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Buna göre çalışma evrenine bağlı olarak rastgele örnekleme yöntemiyle merkezde Milli Eğitime bağlı, bağımsız 15 anaokulundaki 150 öğretmen sayısı örneklem olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik güçlülük düzeylerine ilişkin algılarının olumlu olduğu, diğer bir ifadeyle, öğretmenlerin psikolojik olarak kendilerini güçlü hissettikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgularda okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik olarak kendilerini güçlü hissetmelerinin en önemli değişkeni “yapılan işin önemli görülmesi olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra yardımcı personeli olan okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik güçlendirme düzeylerine ilişkin algılarının yüksek çıktığı görülmüştür. Bir diğer bulguya göre, okul öncesi öğretmenleri anlam, yeterlilik, kişisel özgürlük ve etki boyutlarında kendilerini güçlü hissettikleri belirlenmiştir. Boyutlar bazında değerlendirildiğinde, kişisel özgürlük ve etki boyutlarında yardımcı personeli bulunan okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik güçlendirme düzeylerine ilişkin algılarının, olmayanlara göre daha yüksek çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik olarak güçlendirilmesinde anaokullarında yardımcı personel desteğinin önemi ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra okulda sık sık, okul kültürünün zenginleştirilmesi doğrultusunda etkinliklerin düzenlenmesinde yarar görülmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/659
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Çınar Terbillioğlu Proje.docx185.35 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Özlem Çınar Terbillioğlu Proje Onay.pdf501.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.