Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/660
Title: Denizli il merkezinde bulunan zihinsel ve bedensel engelli grupların farklı türdeki özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin öğrenen örgüt kavramı algıları
Authors: Ünal, Akın
Keywords: Özel Eğitim Okulları
21. Yüzyıl Becerileri
Öğrenen Örgüt
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İçinde yaşadığımız çağda eğitim en çok talep gören ihtiyaçlarımızdan olmuştur. İnsanlar kendilerini gerçekleştirmek veya çocuklarını daha iyi bir hayata hazırlamak için her türlü örgün veya yaygın eğitim fırsatlarını değerlendirmek istemektedirler. Bu durunda artan bu talebe cevap verecek oranda da nitelikli arz oluşturulmalıdır. Çağımızın koşullarına uygun insanları yetiştirecek arzın yaratılmasında her düzeyde okullara ve öğretmenlere ihtiyaç vardır. Ancak bu nicel bir ihtiyaç değil nitel bir ihtiyaçtır. 21. Yüzyıl becerilerini kazanmış, bunları refleks haline getirmiş ve eğitim alanına uyarlayabilen yöneticilere ve öğretmenlere olan ihtiyaç, bu araştırma için bir ilham kaynağı olmuştur. Araştırmanın amacı, Denizli il merkez ilçelerinde görev yapan ve farklı tür engel gruplarına yönelik (bedensel ve zihinsel) okullarda çalışan öğretmenlerin, yenilikçi anlayışa “Öğrenen Örgüt” kavramına ne derecede yakın oldukları araştırılmıştır. Araştırmanın verilerinin istatistiksel analizinde, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, LSD testi, tek değişkenli regresyon analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan araŞtırma sonucunda literatürde yazan esaslar çerçevesinde bedensel engelliler okullarının öğrenen örgüt özelliklerini taşımasına karşın, zihinsel engelliler okullarının öğrenen örgüt özelliklerini taşımadığı tespit edilmiştir. Takım halinde öğrenme ile hizmetiçi eğitim çalışmalarına katılma sayısı arasında negatif (ters) bir ilişkinin olduğu ve hizmetiçi eğitimlerin zihinsel engelliler okullarında eğitim amaçlı bir uygulama olarak görülmediği belirlenmiştir. Zihinsel ve bedensel engelliler okullarında çalışan öğretmenlerin meslekte bulundukları süre (kıdem), kurumda çalıştıkları süre ve yaşları ile öğrenen örgüt boyutları arasında anlamlı derecede bir farklılık tespit edilirken, cinsiyetleri yönünden ise anlamlı derecede bir farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca öğrenen örgüt boyutları kendi aralarında yüksek, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki gösterirken; örgütsel öğrenme engelleri boyutu ile arasında ise orta düzeyde, negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki göstermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/660
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akın Ünal.pdf761.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

6
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.