Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/667
Title: Toplumdaki yaşlılarda tüm vücut vibrasyon tedavisinin kas gücü ve denge-koordinasyon üzerine etkisi
Other Titles: The effect of whole body vibration treatment on muscle strength and balance-coordination in the elderly in society
Authors: Ataman, Öznur
Advisors: Ayşe Sarsan
Keywords: Yaşlılık
Düşme Riski
Vibrasyon
Old Age
Fall Risk
Vibration
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: In our study, aimed to investigate the efficiency of whole body vibration treatment in over than 65 years old on muscle strength and balance. In our study, 44 people participated older than 65 years. Participants were randomly divided into two groups, 40 people completed the study. Whole body vibration treatment was performed on vibration group by 35 Hz frequency, 2 mm amplitude at Power Plate Pro5 vibration platform two days a week along 12 weeks. Control group was asked to go on their normal daily life activities. An additional treatment was not recommended. Chair stand test(CST), timed up to go test(TUGT), 6 minutes walk test (6MWT), berg balance test (BBT ), tetrax fall risk, short form-36 (SF-36) and geriatric depression scale (GDS) were used in the begining, 12th and 16th week assessment of participants. In the treatment group was performed whole body vibration therapy compared to baseline at 12 weeks and 16 weeks of evaluation, except of CST, TUGT, 6MWT, BBT, GDS, spiritual role sub-parameters all other parameters of the SF-36 showed statistically significant improvement. In the group was performed whole body vibration therapy compared to the control group except of CST, TUG test, tetrax fall risk, spiritual role and mental health other SF-36 sub-parameters were determined statistically significant improvement in the meantime there was not statistically significant differences in 6MWT and GDS. As a result, the whole-body vibration therapy in the elderly over 65 years, has beneficial effects on muscle strength and balance. The improvement in muscle strength and balance also positively affect the quality of life of elderly people. We believe that whole body vibration treatment can be used as on easy practicable, well tolerated, an alternative method to improve muscle strenght and balance in elderly people.
Çalışmamızda tüm vücut vibrasyon tedavisinin 65 yaş üstü bireylerde kas gücü ve denge üzerine etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Çalışmamıza 65 yaş üstü, 36 kadın ve 7 erkekten oluşan toplam 43 kişi alındı. Katılımcılar randomize olarak iki gruba ayrıldı, 40 kişi çalışmayı tamamladı. Vibrasyon grubuna, tüm vücut vibrasyon tedavisi, 12 hafta boyunca, haftada 2 gün, frekansı 35 Hz, amplitudu 2 mm olacak şekilde Power Plate Pro5 vibrasyon platformunda uygulandı. Kontrol grubunun normal günlük yaşam aktivitelerine devam etmesi istendi. Ek bir tedavi önerilmedi. Katılımcıların, başlangıç, 12. hafta ve 16. hafta değerlendirmelerinde, chair stand test (CST), timed up to go (TUG) test, 6 dk yürüme testi (6DYT), berg denge testi (BDT), tetrax düşme riski, kısa form-36 (SF-36) ve geriatrik depresyon ölçeği (GDÖ) kullanıldı. Tüm vücut vibrasyon tedavisi uygulanan grupta, 12. hafta ve 16. hafta değerlendirmelerinde başlangıca göre, CST, TUG, 6DYT, BDT, GDÖ, ruhsal rol alt parametresi hariç SF-36'nın diğer tüm parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı. Tüm vücut vibrasyon tedavisi uygulanan grupta, kontrol grubuna göre, CST, TUG testi, BDT, tetrax düşme riski, ruhsal rol ve mental sağlık dışında diğer SF-36 alt parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanırken, 6DYT ve GDÖ'de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Sonuç olarak, tüm vücut vibrasyon tedavisinin, 65 yaş üstü yaşlı bireylerde, kas gücü ve denge üzerine faydalı etkileri vardır. Kas gücü ve dengedeki iyileşme yaşlı bireylerin yaşam kalitesini de olumlu etkilemektedir. Tüm vücut vibrasyon tedavisinin yaşlı bireylerde kas gücü ve dengeyi artırmak için, kolay uygulanabilen ve iyi tolere edilebilen alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği kanaatindeyiz.
URI: https://hdl.handle.net/11499/667
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Öznur Ataman.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

248
checked on May 27, 2024

Download(s)

116
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.