Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/702
Title: Eko-Okullar etiketi bulunan ve Eko-Okullar etiketi bulunmayan Anaokullarının bahçe özellikleri
Other Titles: The School-ground features of preschools which have Eco-School label and preschools which have not Eco-School label
Authors: Huz, Çiğdem
Advisors: F. Nilgün Cevher Kalburan
Keywords: Eko-Okul
Okul Bahçesi
Dış Mekanda Eğitim
Çevre Eğitimi
Eco-Schools
School-Ground
Outdoor Education
Environmental Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The aim of this study is to examine the compare the school-ground characteristics of preschools which have eco-school label and preschools which have not eco-school label. This study used mixed methods research design of intertwined history simultaneously. Nine managers and 66 teacher in nine eco-schools and nine administrators and 70 teachers in nine non-eco-school preschools in Denizli provinces and districts were participated in the study in 2014-2015 academic year. Quantitative data of the study was collected by the researcher through Exploration Form The School-ground. Qualitative data of the study was obtained by researchers by using Teacher Questionnaire, School Observation Form, during semi-structured interviews that were carried out with four teachers. Additionally, the school-grounds were photographed and video-recorded. SPSS 18 (Statistical Package for the Social Sciences) packaged software was used in the statistical analysis for the quantitative data of this study. The qualitative data and Teacher Questionnaire was analyzed by using content analysis method. The two main themes (physical properties and handling characteristics) and sub-categories (in terms of efficacy, it supported the development area, event type, the child-oriented, oriented teacher, handling time, frequency, time zone) in the study were created. Descriptive analysis was used that schools analysis of data obtained through photography and video recording with garden observation. As a result of the research, it was stated that the ground conditions of eco schools had more variety; playground features vary as wall bars, playhouse, camellia and they had more natural elements. On the other hand, it was observed that both school types had similar characteristics such as the amount of the time (on average 30 minutes) spent and the activities in the playground; the participation rate of teachers to the free plays of children was higher in the schools which are not eco schools.
Bu çalışmanın amacı, eko-okullar etiketi bulunan ve eko-okullar etiketi bulunmayan anaokullarının bahçelerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu çalışmada karma yöntem araştırmalarından eşzamanlı iç içe geçmiş desen kullanılmıştır. Araştırmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Denizli il ve ilçelerinde bulunan dokuz eko- okulda görev yapan dokuz idareci ile 66 öğretmen ve dokuz eko-okul olmayan anaokulunda görev yapan dokuz idareci ile 70 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın nicel boyutundaki veriler Okul Bahçesini tanımlama Formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutundaki verileri ise araştırmacı tarafından Öğretmen Soru Formu, Okul Gözlem Formu, dört öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme ve okul bahçesinin fotoğraflandırılması ve video kaydına alınması ile elde edilmiştir. Nicel verilerinin istatistiksel analizlerinin gerçekleştirilmesinde SPSS 18 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme ve öğretmen soru formu yoluyla elde edilen nitel verilerin analizinde ise, içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada iki ana tema (fiziksel özellik ve kullanım özelliği) ve alt kategoriler (etkinlik açısından, desteklenen gelişim alanı, etkinlik türü, çocuk yönelimli, öğretmen yönelimli, kullanım zamanı açısından, sıklık, zaman dilimi) oluşturulmuştur. Okul bahçesi gözlemi ile fotoğraf ve video kayıtları yoluyla elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda eko-okulların zemin özeliklerinin daha fazla çeşitlilik gösterdiği, bahçe özelliklerinin tırmanma duvarı, oyun evi, kamelya şeklinde çeşitlendiği ve daha fazla doğal unsura sahip olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık her iki okul türü de bahçede geçirilen süre (ortalama 30 dakika) ve gerçekleştirilen etkinlikler açısından birbirine benzer özellikler taşımakla birlikte, eko-okul olmayan anaokulundaki öğretmenlerin çocukların serbest oyunlarına katılım oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Description: Bu çalışma PAÜ BAP tarafından 2015EĞBE001 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/702
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çiğdem Huz.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 27, 2024

Download(s)

52
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.