Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/718
Title: Denizli ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde hizmet veren kantinlere yönelik öğrenci algıları (Denizli ili Merkezefendi ilçe örneği)
Authors: Kayayurt, Ramazan
Metin Yaşar
Keywords: Okul Kantinleri
Öğrenci
Algı
Denizli
Merkezefendi
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 2014-2015 Eğitim öğretim yılında Denizli ili Merkezefendi ilçesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okul kantinlerine ilişkin algıları ve bu algılarını etkileyen faktörlerin incelendiği bu çalışmada öğrencilerin okul kantinlerine ilişkin algılarını saptamanın yanında bazı değişkenlerin bu algılar üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun erkek, ortaokul öğrencisi ve normal öğretim şeklinde eğitim alan öğrencilerden oluştuğu görülmüştür. Okul kantinlerine ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=1,98) ortalama ile “Kantinde satılan ürün ve malzemelerin fiyatları uygundur.” maddesine “Kararsızım” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 2,83) ortalama ile “Kantinimizden aldığım ürünlerin ambalajlarını çöp kutusuna atarım. ” maddesine “Katılıyorum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin okul kantinlerine yönelik algılarının “Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin okul kantinlerine ilişkin algılarını cinsiyet, kardeş sayısı, anne meslekleri değişkenlerinin herhangi bir etkisinin olmadığı görülürken, okul türü, okulun öğretim şekli, yaş, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, baba meslekleri, öğrencilerin ailelerinin aylık gelir düzeyi değişkenlerinin farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/718
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramazan Kayayurt.docx352.14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Etik Beyanname.jpg356.24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Proje Onay.jpg393.57 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.