Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/721
Title: Kent parklarının engelli standartları açısından değerlendirilmesi (Recep Yazıcıoğlu ve Adalet Parkları-Denizli)
Other Titles: The Disability standards of urban parks evaluation (Recep Yazıcıoğlu & Adalet Parks-Denizli)
Authors: Ören, Önder
Sülün Evinç Torlak
Keywords: Engelli Standartlan
Kent Parkları
Denizli Parkları
Engelli Haklan Erişilebilirlik
Disability Standards
Urban Parks
Parks Denizli
Disability Rights
Accessibility
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The world's population, approximately 15% are disabled. In Turkey this ratio is %12.29%. In today's conditions, the risk of becoming disabled is quite high. Overall, however, these group are discriminated against and excluded from society. However, Human Rights apply to everyone. UN, to be safeguarded the rights of people with disabilities in 2008, “Convention on the Rights of the Disabled”was adopted. Contract; without the help of the disabled, to live worthy of human dignity, in all spheres of life “equal” have the goal of enabling you to be. States of people with disabilities; all kinds of facilities open to the public, has the obligation to provide access to services and facilities. Our Country have signed the Convention, has made legal arrangements about this. The access requirements of disabled people to the public space that comes at the beginning of the parks. In the city park there is not a field of activity that place can hold. Disabled groups, to the park for rehabilitation and socialization needs more than anyone else. However, mostly users with disabilities, regardless of parking areas is held. Although persons with disabilities is done based on legal regulations and standards must be developed, in practice, are not taken sufficiently into account. Research based on this assumption. In the thesis; Recep Yazıcıoğlu Park and Adalet Park considering the two largest of Denizli, in the design of the park is to consider users with disabilities tested it. According to the Zoning Law, public open spaces, must comply with TSE standards. Parking arrangements, TS 12576 because it is within the scope of the Standard this Standard is based on studied aspects of the Park have been identified that fit and match the Standard. Research, documented with photographs, is based on observation and measurement. The findings with interviews has been checked. Elements of the Park; the location, design and access was found to conform to Standard sizes. The Worker and the disabled, from views on the difficulties encountered in the use of the park were taken. People with disabilities encountered in the Parking lot interview request refused. Therefore, the interviews made with the Denizli Sakatlar Derneği and Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği with the orientation of selected subjects the number of subjects is limited. Maximum group limitation of motion for the disabled, wheelchair users and the visually impaired were selected as subjects.
Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engellidir. Türkiye’de bu oran %12.29'dur. Günümüzün koşullarında, engelli olma riski oldukça yüksektir. Ancak genelde, bu kesim toplumdan dışlanmakta ve ayrımcılığa uğramaktadır. Oysa İnsan Hakları, herkes için geçerlidir. BM, engellilerin, haklarını güvence altına alınmak üzere 2008’de “Engelli Hakları Sözleşmesi”ni kabul etmiştir. Sözleşme; engellilerin, yardıma gerek duymadan, insan onuruna uygun yaşamalarını, yaşamın tüm alanlarında “eşit şekilde” var olabilmelerini sağlama amacı taşır. Devletler, engellilerin; halka açık her türlü tesis, hizmet ve olanağa erişimini sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz Sözleşmeyi imzalamış, bu konuda yasal düzenlemeler yapmıştır. Engellilerin, erişim gereksinimi duyduğu kamusal alanların başında parklar gelir. Kentlerde parkın yerini tutabilecek bir faaliyet alanı yoktur. Engelli gruplann, rehabilitasyon ve sosyalleşme için parklara herkesten fazla ihtiyacı vardır. Ancak, çoğunlukla Park alanları, engelli kullanıcılar dikkate alınmadan düzenlenmektedir. Engellilere dayalı yasal düzenlemeler yapılıp, standartlar geliştirilse de, uygulamada yeterince dikkate alınmamaktadırlar. Araştırma bu varsayıma dayanmaktadır. Tezde; Denizli’nin en büyük iki Parkı Recep Yazıcıoğlu Parkı ile Adalet Parkı ele alınarak, Parkların düzenlenmesinde engelli kullanıcılar dikkate alınıp, alınmadığı test edilmektedir. İmar Kanunu’na göre, kamusal açık alanlar, TSE standartlarına uygun olmalıdır. Park düzenlemeleri, TS 12576 Standardı kapsamında olduğu için, bu Standaıt baz alınarak, Çalışma yapılan Parkların Standarda uyan ve uymayan yönleri tespit edilmiştir. Araştırma, fotoğraflarla belgelenen, gözlem ve ölçümlere dayalıdır. Bulgular mülakatlarla kontrol edilmiştir. Park öğelerinin; konumu, tasarımı, erişimi, Standart ölçülere uygunluğu saptanmıştır. Görevli ve engellilerden, Park kullanımında karşılaşılan güçlüklerle ilgili görüş alınmıştır. Park alanında karşılaşılan engelliler görüşme talebini ret etmiştir. Bu nedenle, görüşmeler Denizli Sakatlar Derneği ve Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği’nin yönlendirmesi ile seçilen deneklerle yapılmış, denek sayısı sınırlı tutulmuştur. Hareket kısıtlılığını en fazla olan engelli grubu, tekerlekli sandalye kullananlar ve görme engelliler denek olarak seçilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/721
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Önder Ören.pdf4.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

76
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.