Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/72
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYücel, Uğur-
dc.contributor.authorDaşcıoğlu, Ayşegül-
dc.contributor.authorYaslan, İsmail-
dc.contributor.editorMehmet Ali Sarıgöl-
dc.date.accessioned2014-10-30T08:38:58Z
dc.date.available2014-10-30T08:38:58Z
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/72-
dc.description.abstractIt has been known that mathematical results are successfully applied in scientific works related to natural, applied and social sciences. It is very important to improve such field in terms of the contribution that will be made in every area. For this reason, modern educators are urgently needed to teach different domain and applications of mathematics. To achieve this goal, it is necessary to use technology as well as classical education methods. In this project it is aimed at developing Pamukkale University Faculty of Art and Sciences Department of Mathematics students' construction of content knowledge by effectively using the technological tools and equipments with computers being in the first place as well as their ability to apply these in their careers. In line with this purpose, the computer lab of Mathematics Department has been equipped with the recent technological tools. The project was conducted with the students in the program in fall semester of 2012-2013 academic year. During this time, computer programming lessons have been taught in the created computer lab. After these lessons, the students’ field knowledge and application wanting and talent were evaluated.en_US
dc.description.abstractHayatın hemen her alanında olduğu gibi doğa, mühendislik ve sosyal bilim dallarıyla ilgili bilimsel çalışmalarda matematiksel sonuçların başarıyla uygulandığı bilinmektedir. Böyle bir alanın geliştirilmesi bütün alanlara yapacağı katkı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden günümüz matematiğinin farklı alan ve uygulamalarını anlatabilecek çağdaş eğitimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yolu ise klasik eğitim metotları yanında teknolojiden de yararlanarak daha kaliteli eğitim ve öğretimden geçmektedir. Bu projeyle Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencilerinin, bilgisayar başta olmak üzere güncel teknolojik araç ve donanımları verimli kullanarak hem kendi alan bilgilerini yapılandırmalarını hem de kendi iş hayatlarında uygulayabilen bir konuma gelmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, Matematik Bölümü bilgisayar laboratuarının teknolojik olarak en güncel araçlarla donanması sağlanmıştır. Proje 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında ilgili bölüme kayıtlı öğrencilerle yürütülmüştür. Bu süreçte bilgisayar programlama dersleri oluşturulan bilgisayar laboratuarında işlenmiştir. Bu derslerin sonunda öğrencilerin alan bilgileri ile uygulama istek ve yetenekleri değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofseriesKRM;2010 KRM 032en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Destekli Eğitimen_US
dc.subjectGörsel Eğitimen_US
dc.subjectTeknoloji Sınıflarıen_US
dc.subjectComputer Supported Educationen_US
dc.subjectVisual Educationen_US
dc.subjectTechnology Classesen_US
dc.titleTeknolojiyi verimli kullanarak matematik öğretiminin kalitesinin arttırılmasıen_US
dc.title.alternativeImproving the quality of teaching mathematics by effective use of technologyen_US
dc.typeReporten_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeReport-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept17.04. Mathematics-
crisitem.author.dept17.04. Mathematics-
crisitem.author.dept17.04. Mathematics-
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uğur Yücel.pdfKurumsal altyapı projesi1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

912
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.