Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/731
Title: Endemik Rana Tavasensis Baran ve Atatür, 1986 (Tavas Kurbağası) türünün populasyon ekolojisi ve koruma stratejilerinin geliştirilmesi
Other Titles: Population ecology and managing conservation actions of endemic Rana Tavasensis Baran ve Atatür, 1986 (tavas brown frog)
Authors: Çapar, Didem
Advisors: Eyup Başkale
Keywords: Tavas Kurbağası
Populasyon Büyüklüğü
Yakala- Tekrar Yakala Yöntemi
Koruma
Amfibi Azalışı
Tavas Frog
Population Size
Capture-Mark Recapture Method
Conservation
Amphibians Decrease
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this study, spatial distribution and habitat of Tavas frog, Rana tavasensis is described from Çakıroluk location in Tavas District of Denizli Province. This species is endemic to Turkey. We conducted Capture-Mark-Recapture methods to estimate population size of Rana tavasensis between the years of 2011-2015 in type locality of the species. Population sizes, survival rates and capture probabilities were calculated using Program Mark. Population size of Rana tavasensis was estimated 398 individuals in 2011, 348 individuals in 2012, 275 individuals in 2013 and 117 individuals in 2014. Survival rates have been calculated 0,36 between 2011-2012 years, 0,15 between 2012-2013 years, 0,07 between 2013-2014 years. Field works in 2015 were not included to the statistical analysis, because the number of captured individuals was 6 in 2015. In addition, causes of decline in Tavas frog population have been identified and conservation recommendations against such factors presented after evaluating all habitat ecological characteristics, chemical properties of water, anthropogenic factors and meteorological data that belongs to study periods.
Bu çalışmada Denizli ili Tavas İlçesi Çakıroluk Mevkii’ne endemik olan Rana tavasensis türünün öncelikle uzamsal dağılışı tespit edilmiştir. Bu tür Türkiyeye endemiktir. 2011-2015 yılları arasında değişim gösteren populasyon büyüklüğünü hesaplamak için “Yakala-Tekrar Yakala” yöntemini uygulanmıştır. 2015 yılında yakalanan birey sayısı 6 olduğu için istatistiksel analizlere bu yıl dahil edilmemiştir. Rana tavasensis türünün Çakıroluk’taki populasyon büyüklükleri, yakalanma olasılıkları ve hayatta kalma oranları program Mark kullanarak hesaplanmıştır. R. tavasensis türünün populasyon büyüklüğü 2011 yılında 398 birey, 2012 yılında 348 birey, 2013 yılında 275 birey ve 2014 yılında ise 117 birey olarak hesaplanmıştır. Populasyon büyüklüğü verilerinin yıllık varyasyonlarına bakıldığında, özellikle Rana tavasensis türünün populasyon büyüklüğünde azalmalar tespit edilmiştir. Hayatta kalma oranlarına bakıldığında ise 2011-2012 yılları arası 0.36, 2012-2013 yılları arası 0.15 ve 2013-2014 yılları arasında 0.07 olarak hesaplanmıştır. 2015 yılında yakalanan birey sayısı 6 olduğu için arazi çalışmaları 2015 yılı istatistiksel verilerini içermemektedir. Ayrıca habitatın ekolojik özellikleri, suyun kimyasal özellikleri, antropojenik faktörler ve çalışma dönemine ait meteorolojik veriler birlikte değerlendirirlerek, populasyonda azalmaya neden olan faktörler tespit edilmiş ve bu azalamaya neden olan faktörlere karşı koruma önerileri sunulmuşur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/731
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Didem Çapar.pdf2.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 6, 2024

Download(s)

142
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.