Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/732
Title: Ortaokul öğrencilerinin performans görevlerinde bilişim etik kurallarına uyma durumları
Other Titles: Middle school students compliance of ethic rules in their performance tasks
Authors: Paksoy, Melis
Advisors: Zeynep Ayvaz Tuncel
Keywords: Bilişim Etiği
Performans Görevi
Information Technology Ethics
Performance Assignments
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Computer and internet technologies are used in education and ethical problems are encountered when using of this technology. The aim of this research is to examine the sixth, seventh and eighth grade students’ complying with information ethical rules when performing their tasks. In this study concurrent triangulation strategy of mixed research model was used. For the quantitive study, 1265 students participated in the survey and for qualitative interviews teachers were questioned. Cruscal Wallis and Mann Whitney U tests are used for quantitative data analysis and qualitative data were analyzed by content analysis. According to the research results, some of the students believe that all the information on internet is true, which causes students to use “copy paste” command while doing their performance tasks. Furthermore, as the class level increases, this attitude shows a tendency to increase as well. It is underlined that there is lack of knowledge about intellectual property among students. The unethical behaviors about intellectual property increases among older students and the ones who do their performance tasks at internet cafes. The students entered the first results of search engines on internet and this behavior found to be highest among the eight grade students. It is also pointed out that most of the students do not contact strangers while doing performance tasks, and do not have any account for a web site. Moreover, they download music without paying the price and they pay attention to use licenced softwares. The hightest rate of licenced usage are among the students who use internet with their parents.
Eğitimin her alanında bilgisayar ve internet kullanılmaktadır ve bu teknolojilerin kullanımında etik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin performans görevlerini gerçekleştirirken bilişim etik kurallarına uyma durumlarını incelemektir. Araştırmada nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma araştırma deseni ve karma araştırma desenlerinden eşzamanlı çeşitleme stratejisi kullanılmıştır. Nicel boyutta 1265 öğrenciye anket uygulanmış, nitel boyutta ise öğretmenler ile görüşme yapılmıştır. Nicel verilerde Kruskal Wallis Analizi ve Mann Whitney U analizleri kullanılmış, nitel veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, bir kısım öğrencinin internette yer alan her bilginin doğru olduğunu düşündüklerini, bu durumun “kopyala yapıştır” komutları ile performans görevi yapma davranışına neden olduğu, sınıf kademesi arttıkça bu davranışın artış gösterdiğini göstermektedir. Öğrencilerde fikri mülkiyet konusunda bilgi eksikliği olduğu, fikri mülkiyet konusunda etik olmayan davranışların internet kafede ödev yapan ve daha yüksek sınıf kademesinde eğitim gören öğrencilerde daha fazla olduğu belirlenmiştir Öğrencilerin arama motorlarında ilk sonuçlara girdikleri, bu davranışın en fazla sekizinci sınıf öğrencilerinde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin; çoğunluğunun performans görevlerini gerçekleştirdikleri esnada tanımadıkları insanlarla iletişime geçmedikleri, sitelere üye olmadıkları ve müzik indirmedikleri, öğrencilerin lisanslı yazılım kullanmaya dikkat ettikleri, lisanslı yazılan kullanma oranının en fazla ailesiyle birlikte internet kullanan öğrencilerde olduğu belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/732
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melis Paksoy.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

170
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.