Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/740
Title: Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar ( Denizli İli Örneği)
Authors: Dal, Emrah
Keywords: Birleştirilmiş Sınıf
Müdür Yetkili Öğretmen
Okul
Sorun
Denizli
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 2014-2015 Eğitim öğretim yılında Denizli il genelinde Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Müdür Yetkili Öğretmenlerin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunların incelendiği bu çalışmada genel olarak sorunları saptamanın yanında eğitim-öğretim işleri, öğrenci işleri, personel işleri, okul işleri, idari ve sosyal işler olmak üzere alt boyutlardaki sorunları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan müdür yetkili öğretmenlerin büyük çoğunluğunun erkek, sınıf öğretmenliği mezunu, okulun bulunduğu yerde ikamet etmiyor, 0-20 ve 21-40 öğrenci mevcutlu okullarda 1-3 öğretmen olarak görev yapmakta oldukları, öğretmenlikteki kıdemlerinin 7-9 ve 10 yıl ve üzeri olduğu, 1-2 ve 3-4 yıl müdür yetkili öğretmenlik kıdemleri olduğu ve eğitimle ilgili haber sitelerini büyük kısmının her gün takip ettiği görülmüştür. Denizli ilinde görev yapan Müdür Yetkili Öğretmenlerin okul yönetimiyle ilgili yaşadıkları sorunlarla ilgili en az katılım gösterdikleri önermenin (X=1,19) ortalama ile “Askerlik işlemleri ” maddesine “Hiçbir zaman” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 2,85) ortalama ile “Bahçe düzenleme işleri ” maddesine “Genellikle” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Buradan hareketle müdür yetkili öğretmenlerimizin öğrenci belgesiyle ilgili “hiçbir zaman” sorun yaşamazken, bina donatım işleriyle ilgili “ genellikle” sorun yaşadıkları görülmüştür. Genel olarak okul yönetiminde yaşanan sorunlar ise ( X=2,01) ortalama ile “Bazen” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle Denizli müdür yetkili öğretmenlerin okul yönetiminde “Bazen” sorun yaşadıkları söylenebilir. Müdür Yetkili Öğretmenlerin okul yönetimiyle ilgili yaşadıkları sorunlarla ilgili alt boyutlara bakıldığında; Personel ve öğrenci işlerinde “Hiçbir zaman” düzeyinde olduğunda ve sorun yaşamadıkları, Eğitim öğretim işlerinde “ Bazen” düzeyinde sorun yaşadıkları, Okul işlerinde ise “ Genellikle” düzeyinde sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla alt boyutların okul yönetiminde yaşanan sorunlara katkısı farklı düzeydedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/740
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emrah Dal.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.