Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/76
Title: Nebulizer ile aerosol tedavisi uygulanan çocuklarda nebulizer maske ve setlerinden kaynaklanan enfeksiyonları önleme
Other Titles: Prevention of infections caused by nebulizer masks and sets in children receiving aerosol treatment by nebulizer
Authors: Ceylan, Sibel Serap
Şahin, Gülizar
Keywords: Nebulizatör
Aerosol Tedavisi
Enfeksiyon
Nebulizator
Aerosol Treatment
Infection
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Series/Report no.: BSP;2012BSP008
Abstract: Inhalation treatment is frequently used in the treatment of respiratory tract diseases. Incorrect disinfecting/changing procedures for nebulizers used in this treatment can cause infections of the lower respiratory tract. In this study two different methods were used to prevent microbial colonisation of nebulizer elements and the results were evaluated. A total of 120 mother and children with bronchitis and bronchiolitis using nebulizer treatment at least twice daily were included in the study. The children were divided into 3 groups. In one group no intervention was made (control group). In another group, nebulizer masks and sets were changed once every 24 hours. In the third group, masks were washed once daily in soap and water. In all groups swab samples were taken every 24 hours and examined under laboratory conditions. The data were analysed using the SPSS packet program. Frequency and percentage and chi square analysis were used. Results showed that there was 10.8% microbial growth in the control group and 2.5% microbial growth in the 24-hour change group. No growth was detected in the wash group. As a result of this study, it is recommended that nebulizer elements are washed once daily with soap and water and dried with a clean towel in order to prevent contamination.
Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde inhalasyon tedavisi sık kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan nebulizatörlerin dezenfeksiyonu/değişimi uygun prosedürde yapılmadığında alt solunum yolları enfeksiyonlarına neden olabilmektedirler. Bu çalışmada nebulizatör parçalarında mikrobiyal kolonizasyonu önlemek için iki farklı yöntem uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamına 120 bronşitli ve bronşiyolitli, günde en az 2 kez nebul tedavisi alan çocuk ve anneleri dahil edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan çocuklar 3 gruba ayrılmıştır. Bir gruba girişim uygulanmamıştır (kontrol grubu). Bir grubun nebul maskeleri ve setleri 24 saatte bir değiştirilmiştir. Bir grubun maskeleri ise günde bir kez su ve sabunla yıkanmıştır. Tüm grupların maske ve setlerinden 24 saatte bir sürüntü örneği alınıp laboratuvar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin analizi SPSS paket programı ile yapılmıştır. Frekans ve yüzdeler, ki-kare analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kontrol grubunda %10.8, 24 saatte bir değişim yapılan grupta %2.5 oranında mikrobiyal üreme saptanmıştır. Yıkama grubunda ise hiç üreme saptanmamıştır. Sonuç olarak kontaminasyonu önlemek için nebulizatör parçaların günde bir kez sabun ve suyla yıkanması ve temiz bir havlu üzerinde kurutulması önerilmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/76
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bengü Çetinkaya.docxBaşlangıç seviyesi projesi542.89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on May 27, 2024

Download(s)

42
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.