Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/777
Title: Hiperokzalürik Rat modellerinde Toll-lıke Reseptör (TLR) ekspresyonlarının araştırılması
Authors: Ömer Levent Tuncay
Ölçücü, Mahmut Taha
Keywords: Hiperokzalürik Rat
Reseptör
TLR
Hyperoxaluria Rate
Toll-like
Receptor
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Urinary stone disease, after urinary tract infections and prostate diseases, is the 3rd pathology that effects urinary system most commonly, and represents an important part of urologic practice. Calcium is the most common component in urinary stones. Stone formation causes some inflamatory changes which are called crystal nephropathies. This requires the introduction of a number of immune system mechanisms for the occurrence of inflammatory changes. Toll - Like Receptors (TLR) are type 1 transmembrane proteins that consist of cytoplasmic and extracellular regions and are expressed by acrophages and dendritic cells which are part of innate immunity. TLRs are thought to have important role in inflammatory changes that occurs in crystal nephropathy. In this study, expression of TLR was evaluated in kidney tissues of experimental hiperoxaluria rats, occuring after inflamation. 24-hours urine samples of rats from both control group which included ten rats fed normally and experimental group which included ten rats fed with 1% ethylene glycole and formed hiperoxaluria, were collected with the help of metabolic cage. Microscopy and 24 hours oxalates excretion of urine samples were compared. Once oxalate excretion rate in the experimental group found statistically significant, kidneys of rats were removed. Microscopy of kidney tissue demonstrated the existence of inflammation and crystals. Following total RNA isolation of the kidney tissues, TLR 1-11 expression is examined with real time PCR. An increase is only observed in TLR2. However, as a result of evaluations, the increase observed in TLR2 was not statistically significant. Despite all other subtypes of TLR are found decreased, there were no statistically significant decreases in TLR 1 – 3 – 6. Rest TLR 4- 5- 7- 8- 9- 10 – 11 were found significantly decreased. The most significant decrease was seen on TLR11, then TLR7. Consequently, substantial decrease in subtypes of TLR were observed in the kidney tissues of rats formed hiperoxaluria with help of etylene glicole. Statistically non-significant increase is observerd only in TLR-2. Considering the previous studies, our work may be an example of studies that resulted increase in TLR expression in early period, decrease in late period. In order to see this result, TLR expression profiles must be investigated in early period namely right after hiperoxaluria formed. This study may also support other studies that report increase in TLR 2 expression in sterile inflammation of the renal parenchyma cells.
Üriner sistem taş hastalığı , üriner enfeksiyonlar ve prostat hastalıklarından sonra üriner sistemi en sık etkileyen 3.patoloji olup üroloji pratiğinin önemli kısmını teşkil etmektedir Üriner taşların en sık karşılaşılan bileşeni kalsiyumdur. Taş oluşumu böbreklerde kristal nefropatisi adı altında bir takım enflamatuvar devreye girmesi gerekmektedir. Değişkiliklere yol açar.Bu enflamatuvar değişikliklerin meydana gelmesi için bir takım immun sistem mekanizmaların Toll-Like Reseptörler (TLR) doğal immünitenin parçaları olan makrofaj ve dendritik hücreler tarafından eksprese edilen tip 1 transmembran proteinleri olup sitoplazmik ve ekstrasellüler bölgeden oluşmaktadır.TLR'nin kristal nefropatisinde meydana gelen inflamatuvar değişikliklerde de önemli rol aldığı düşünülmektedir. Bu çalışmada deneysel olarak hiperokzalüri oluşturan ratların böbrek dokularında meydana gelen enflamasyon sonrasında TLR ekspresyonu araştırıldı. Normal haftanın beslenen 10 adet sonunda kontrol grubu ve kafes %1lik etilen glikolle beslenerek toplandı.İdrar örneklerinin hiperokzalüri oluşturulan 10 adet deney grubu ratların 24 saatlik idrarları 16. yardımıyla metabolik mikroskopileri ve 24 saatlik okzalat atılımları karşılaştırıldı.Deney grubunda okzalat atılımının istatiksel olarak anlamlı çıkmasıyla dokusu mikroskopilerinde ise ratların böbrekleri çıkartıldı.Böbrek kristal ve enflamasyonun varlığı gösterildi. Daha sonra böbrek dokularında ise total RNA izolasyonunu takiben gerçek zamanlı PCR ile TLR 1-11 expresyonu araştırıldı. Sadece TLR2 de artış gözlemlendi. Ancak istatistiksel olarak yapılan değerlendirmeler sonucu TLR2 de gözlemlenen artış olup TLR 1- 3 - 6 anlamlı kabul edilmedi. Diğer TLR alt tiplerinin ise hepsinde azalma meydana gelmiş da istatiksel olarak anlamlı azalma görülmedi.Geriye kalan TLR anlamlı azalma tespit edildi.En belirgin 4-5-7-8-9-10-11 de istatistiksel olarak azalma ise TLR11 de daha sonra da TLR7 de görüldü. Sonuç olarak etilen glikol yardımıyla hiperokzalüri oluşturulan rat böbrek dokularında TLR alt tiplerinde büyük oranda azalma olduğu görüldü.Sadece TLR2 de istatiksel olarak anlamlı olmayan artış görülmüştür. Önceki çalışmalara bakıldığında bizim çalışmamız ,erken dönemde TLR ekspresyon artışı olup geç dönemde TLR ekspresyon azalışıyla sonuçlanan çalışmalara örnek olabilir.Bunun için erken dönemde yani hiperokzalüri oluştuktan hemen sonra TLR ekspresyon profillerinin araştırılması gerekmektedir. Ayrıca bu çalışmanın renal parankim hücrelerinin steril enflamasyonu sonrası TLR2 ekspresyonunda artma ile sonuçlanan çalışmalara yardımcı olarak değerlendirebileceği görüşüne de varılabilir.
Description: Bu tez Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafınca 2015TPF001 proje numarası ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/777
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahmut Taha Ölçücü.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.