Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/78
Title: Ulaşım ağ tasarım probleminin çözümünde farklı sezgisel metotların karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of heuristic algorithms for solving network design problem
Authors: Ceylan, Hüseyin
Ozan, Cenk
Gülhan, Görkem
Keywords: Ulaşım Ağ Tasarımı
Sezgisel Metotlar
Stokastik Trafik Atama
İki Seviyeli Programlama
Transportation Network Design
Heuristic Methods
Stochastic Traffic Assignment
Bilevel Programming
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Series/Report no.: BSP;2012BSP019
Abstract: The interaction between the decision makers and road users has to be taken into account for solving Network Design Problem (NDP). The signal control parameters can be found by means of solving the NDP and delays which occurred generally at junctions, can be minimized. In this project, bilevel programming approach was used in order to find best system parameters and to solve the NDP. In the upper level, Harmony Search, Ant Colony Optimization, Artificial Bee Colony, and Reinforcement Learning approaches were used to optimize the signal control parameters, and they were integrated by the software of TRANSYT-7F. In the lower level, stochastic traffic assignment was performed by means of the Path Flow Estimator algorithm. Numerical experiments showed that the Artificial Bee Colony algorithm reached better solutions than those produced by other heuristic methods in terms of objective function value, and can be used in large scale road networks for solving the NDP.
Ulaşım Ağ Tasarım (UAT) probleminin çözümünde ağ kullanıcıları ve karar vericilerin davranışlarının karşılıklı olarak dikkate alınması oldukça önemlidir. UAT probleminin çözülmesi neticesinde optimum sinyal parametrelerinin bulunması ile kullanıcıların seyahatleri sırasında ulaşım ağında en çok zaman kaybettiği kavşaklardaki gecikmeler minimum seviyelere indirgenebilmektedir. Projede UAT probleminin çözümü ve ağ performansını eniyileyen parametrelerin elde edilebilmesi amacıyla iki seviyeli programlama tekniğinden faydalanılmıştır. Üst seviyede sinyal parametrelerinin optimum değerlerinin belirlenmesi amacıyla Armoni Araştırması Tekniği, Karınca Kolonisi Optimizasyonu, Yapay Arı Kolonisi ve Pekiştirilmiş Öğrenme metotları kullanılmış ve TRANSYT-7F yazılımı ile entegre edilmiştir. Alt seviyede ise stokastik trafik atama probleminin çözümü için Rota Akım Tahmin algoritması kullanılmıştır. Sayısal uygulamalar, Yapay Arı Kolonisi algoritmasının diğer sezgisel metotlara göre amaç fonksiyonu açısından daha iyi sonuçlara ulaştığını ve büyük ölçekli ulaşım ağlarında kullanılabileceğini göstermiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/78
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Başkan.pdfBaşlangıç seviyesi projesi1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 27, 2024

Download(s)

90
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.