Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/812
Title: Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik öğretmen görüşleri
Other Titles: Teachers about the selection and cultivation practices of school administrators
Authors: Onğun, Sabahattin
Fatma Çobanoğlu
Keywords: Okul Yöneticisi
Seçme ve Yetiştirme Uygulamaları
Öğretmen Görüşleri
School Administrator
Selection and Breeding Practices
Teachers' Opinions
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The aim of the research is to describe primary school teachers’ views about practices of Ministry of Education’s selection and education of school adminastrators. Research is carried out as a screening model and totally 20 teachers working at primary schools in Denizli Merkezefendi district constitute the working group of the research. As a data collecting tool, semi-structured interview form is used. Data is dealt in four parts as teachers views about how school adminastrators are selected and trained, how they should be selected and trained and their expectations of school adminastrators’ performances. Trainers who attend the research think that school adminastrators are not trained before they are assigned. Views about school administrators should be a teacher that is should be selected among teachers, they should be selected with a central exam after being a teacher for a length of time and undergoing training before assigned will be beneficial are dominated. The views of trainers about expectations of school adminastrators’ performance are examined in four parts such as personality characteristics, communication skills, technical competence and educational leadership.
Araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul yöneticisini seçme ve yetiştirme uygulamaları üzerine, ilkokul öğretmenlerinin görüşlerini betimlemektir. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüş olup araştırmanın çalışma grubunu, Denizli Merkezefendi ilçesindeki ilkokullarda görev yapan toplam 20 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, öğretmenlerin okul yöneticilerinin nasıl seçildiğine ve yetiştirildiğine, nasıl seçilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğine ve okul yöneticilerinden performans beklentilerine dair görüşleri olarak dört bölümde ele alınmıştır. Araştırmaya katılan eğitimciler okul yöneticilerinin göreve başlamadan önce yetiştirilmediğini düşünmektedirler. Okul yöneticilerinin öğretmen olması, yani öğretmenler arasından seçilmesi, belli bir süre öğretmenlikten sonra merkezi bir sınavla seçilmesi ve göreve başlamadan önce staj yapmalarının faydalı olacağı görüşü ağırlıktadır. Okul yöneticilerinin performans beklentileri eğitimcilerden gelen görüşler doğrultusunda kişilik özellikleri, iletişim becerileri, teknik yeterlilik ve öğretimsel liderlik olmak üzere dört grupta incelenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/812
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapak.pdf17.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Giriş.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf155 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Etik Beyannamesi.pdf415.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.