Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/822
Title: Luxıcool elyafı kullanımının kumaş konfor özelliklerine etkisi
Other Titles: The Effect to fabric comfort propeties used of Luxicool fiber
Authors: Demir, Özlem
Advisors: Yüksel İkiz
Keywords: Konfor
Isıl Özellikler
Luxicool
Comfort
Thermal Properties
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this study was produced in two different fabrics with different fiber mixtures and were investigated comfort properties of the fabric. Luxicool fiber which is newly manufactured fiber and polyester fiber /nylon 6 /elastane blend is used in the first fabric. In the other fabric, yarn count in different nylon 6 / elastane blend is used. Tests which are the bursting strength, pilling, thermal properties (thermal conductivity, thermal resistance, thermal absorptivity), thickness, water vapor permeability, air permeability and coefficient of dynamic friction were made for these fibers. At the same time,production samples were tested by the people who do intense physical activity and have been evaluated through survey.Parameters of general comfort, softness, dryness and coolness were investigated. As a result; the sample containing luxicool fibers’ air permeability, water vapor permeability, thermal conductivity, and thermal absorptivity values are higher than the other samples. Burst and pilling did not in the samples. Samples containing the Luxicool fibers, water vapor resistance, heat resistance, dynamic friction coefficient, thickness measurements are higher. In addition, according to survey results concluded that the performance characteristics of the samples containing luxicool fiber are better than the other samples. Parameters of drynesswith 4,866 mean valuehave most significant difference among the results.
Bu çalışmada farklı iplik karışımları içeren iki farklı kumaş üretilmiş ve bu kumaşların konfor özellikleri incelenmiştir. Birinci kumaşta yeni üretilen bir lif olan luxicool elyafı ile polyester/nlon 6/elastan karışımı kullanılmıştır. Diğer kumaşta ise farklı iplik numaralarında nylon 6/elastan karışımı kullanılmıştır. Bu kumaşlara patlama mukavemeti, boncuklanma, ısıl özellikler(ısıl iletkenlik, ısıl direnç, ısıl soğurganlık), kalınlık, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği ve dinamik sürtünme katsayısı testleri yapılmıştır. Aynı zamanda üretilen numuneler yoğun fiziksel aktivite yapan insanlara denetilip anket çalışması ile değerlendirilmesi yapılmıştır. Genel konfor, yumuşaklık, kuruluk, serinlik parametreleri araştırılmıştır. Sonuç olarak; luxicool elyafı içeren numunede diğer numuneye göre hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, ısıl iletkenlik, ısıl soğurganlık değerleri daha yüksektir. Numunelerde patlama ve boncuklanma olmamıştır. Luxicool elyafı içermeyen numunede ise su buharı direnci, ısıl direnç, dinamik sürtünme katsayısı, kalınlık değerleri daha yüksektir. Ayrıca anket sonuçlarına göre de luxicool elyafı içeren numunenin performans özelliklerinin diğer numuneye göre daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuçlar arasında en anlamlı farka 4,866 ortalama değeri ile kuruluk parametresinde ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/822
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Demir.pdf3.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 6, 2024

Download(s)

330
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.