Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/841
Title: Adli tıp uygulamalarında 3D (üç boyutlu) teknolojinin kullanımı
Other Titles: The Use of 3D (three dimensional) tecnology in forensic science applications
Authors: Bora Boz
Sarıtaş, Mehmet Zahit
Keywords: Adli Üç Boyut
Bilgisayar Destekli Tasarım
Üç Boyutlu Tarayıcı
Üç Boyutlu Görüntüleme
Forensic Three Dimensional
Computer Aided Design
Three Dimensional Scanners
Three Dimensional Imaging
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Forensic three-dimensional/computer aided design (CAD) plays an important role in the ?eld of the documentation of forensic relevant injuries. The analysis of forensically relevant events, such as traf?c accidents, criminal assaults and homicides are based on external and internal morphological ?ndings of the injured or deceased person. For this approach high-tech methods are gaining increasing importance in forensic investigations. A main goal of forensic medicine is to document and to translate medical findings to a language and/or visualization that is readable and understandable for judicial persons and for medical laymen. Therefore we made an examination with the new radiological modalities of cross-section techniques and 3D scanners. At the same time, 3D scanners and/or 3D design software are rapidly developing in the field of forensic sciences. Our study based on CT, MRG and 3D-BT data. We used the computerize tomograpy, magnetic resonance imaging which has applied Radiology Department of Pamukkale Üniversity Medical Center in Denizli Turkey, in 2012-2014. The obtained CT and MRG scans were evaluated using the 3D software program, performing 3D rendering of the DICOM images. Three-dimensional CT-MRI reconstructions were obtained with the volume-rendering and surface rendering technique.The aim of our study was to evaluate whether the progress in 3D imaging techniques over the last years has made it possible to 3D reconstruction, 3D modeling and establish an observer-independent and reproducible forensic assessment using 3D Technologies.
Adli Tıp uygulamalarında üç boyut/bilgisayar destekli tasarım adli vakalarda önemli bir rol oynamaktadır. Trafik kazaları, cinayet, intihar gibi adli olayların analizi canlı veya ölmüş kişilerde eksternal ve internal bulgulara dayanmaktadır. Bu nedenle ileri teknolojik yöntemlerin önemi adli bilimlerde giderek artmaktadır. Adli bilimlerin önemli görevlerinden biride olayları belgelemek ve tüzel kişilere, yargı mensuplarına ve tıbbi kökenli olmayan kişilere medikal bulguları anlaşılabilir bir şekilde sunmaktır. Bu nedenle bu çalışmada kesitsel görüntüleme yöntemleri ve 3D lazer tarayıcı kullanılarak adli olguların görselleştirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda 3D tarayıcı ve/veya 3D tasarım yazılımları adli bilimler arasında hızla gelişmektedir. Bizim çalışmamızda MR, BT ve 3D-BT tarayıcı verilerine dayanmaktadır. Çalışmamızda 2012-2014 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalına başvuran hastaların görüntüleri kullanıldı. Elde edilen BT, MR, DİCOM görüntüleri ve 3D-BT tarayıcı verileri 3D yazılımlar ve 3D render programları ile analiz edildi. BT ve MRG görüntülerinin rekonstrüksiyonu hacim ve yüzey oluşturma teknikleri ile elde edilmiştir. Çalışmamızın amacı son yıllarda 3 boyutlu görüntüleme tekniklerindeki ilerlemenin adli bilimlerde 3D teknolojiler kullanılarak 3D rekonstrüksiyon, 3D modelleme ve bağımsız gözlemci ile tekrarlanabilirlik/çoğaltılabilirlik oluşturmanın önemini değerlendirmektir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/841
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Zahit Sarıtaş.pdf4.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 29, 2023

Download(s)

270
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.