Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/942
Title: Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu sonrası kanamaya etki eden faktörler
Other Titles: Factors affecting blood loss during Percutaneous Nephrolithotomy
Authors: Gülten, Mehmet Caner
Advisors: Ömer Levent Tuncay
Keywords: Percutaneous Nephrolithotomy
Patients
Bleeding
Bleeding Factors
Perkütan Nefrolitotomi
Hastalar
Kanama
Kanama Faktörleri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: AMAÇ: Bu çalışmada, Ocak 2015 – Ocak 2016 yılları arasında kliniğimizde böbrek taşları nedeniyle PNL uygulanan hastalarda Preoperatif ve erken postoperatif dönemde kanamaya etki eden faktörleri değerlendirmek. YÖNTEM ve GEREÇ: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Kliniği’nde Ocak 2015 – Ocak 2016 tarihleri arasında böbrek taşları nedeniyle PNL uygulanan 109 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların Operasyon sonrası ilk 24 saat içinde tüm hastalara hemogram ve elektrolit bakıldı. DÜSG çekildi. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlar kullanılmıştır. p<0,05 anlamlı Kabul edilmiştir. BULGULAR: Kliniğimizde 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında PNL uygulanan 109 hastanın sonuçları değerlendirildi. Olguların yaş aralığı 10-77 yıl, ortalama yaş ise 45 olarak tespit edildi. Hastaların 73’ü erkek (%67), 36’sı kadın (%33) olduğu görüldü. SONUÇ: Sonuç olarak yaptığımız istatistiksel analizlerde, akses sayısı 1 olanlarla 2 veya daha fazla olanlara göre kanama miktarı anlamlı olarak daha az olarak bulunmuştur (p<0.05)
PURPOSE: In this study we aimed to compare the factors affecting blood loss during and after PNL operation. MATERIALS AND METHOD: Data of 109 patients operated for kidney stones in our department was evaluated. All patients were evaluated with cbc, x ray and computerized tomography Preoperatively and with cbc, creatinine, electrolytes and x ray within 24 hours after the operation. p value of <0.05 was accepted for statistical significance. RESULTS: Data of 109 patients operated for kidney stones in our department was evaluated. Mean age of the population was 45 (10-75) and 73 (%67) of the all patient was male and 36 (%3) female. Access number is affecting positively and it is statiscally meaningfull. CONCLUSION: For detection of residual stones after PNL operation, CT is the gold standart technique. When sensitivity of KUB and USG evaluated, only KUB has almost equal effectiveness with CT for clinically significant residual stones. In non-opaque and clinically insignificant residual Stones CT is much better than KUB and USG for detection of residual stones.
URI: https://hdl.handle.net/11499/942
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Caner Gülten.pdf581.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 27, 2024

Download(s)

70
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.