Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/967
Title: Türkiye ekonomisinde mali müşavirlik mesleği ve mesleğe giriş süreci
Other Titles: The Profession of certified public accountant and access to the profession
Authors: Kurtcebe, Emin
Utku, Mehmet
Keywords: The Profession of Certified Public Accountant
Training Activity
The Examinations
Mali Müşavirlik Mesleği
Staj Faaliyeti
Sınavlar
Publisher: İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Abstract: Turkey's economy pass through important stages since the founding of the republic and as the whole world, global economic structure is also deeply affected Turkey. In this context, the establishment of certified public accountant is very important for recording and auditing of the economy, in the new economic order and complex financial structure. Based on this mat¬ter, conditions of entry to the profession are determined in accordance with the directives of the European Union and who have completed training and examination process successfully, accepted to the profession. In this study, the development of Turkey's economy, the establishment of certified public ac-countant profession, the conditions necessary for entry to the profession in the world and in Turkey, detailed explanations for the training activity, quantitative data and assessments regarding the profession in Turkey is located.
Türkiye ekonomisi, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne önemli aşamalardan geçmiş ve küresel ekonomik yapı, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de derinden etkilemiştir. Bu çerçevede, yeni ekonomik düzen ve kompleks mali yapı içerisinde Mali Müşavirlik müessesinin ihdası, ekonominin kayıt altına alınabilmesi ve denetlenebilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu öneme istinaden, mesleğe giriş koşulları, Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda belirlenmekte, staj ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan kişiler mesleğe kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin gelişim süreci, Mali Müşavirlik mesleğinin ihdası, dünyada ve Türkiye’de mesleğe giriş için gerekli şartlar, Mali Müşavirlik staj faaliyeti hakkında detaylı açıklamalar ile Türkiye’deki meslek mensuplarına ilişkin sayısal veriler ve değerlendirmeler yer almaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/967
Appears in Collections:Çal Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Türkiye Ekonomisinde Mali Müşavirlik Mesleği ve Mesleğe Giriş Süreci.pdf313.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

644
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.