Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/985
Title: Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri
Authors: Yersel, Devrim
Keywords: Öğretmen Algısı
Okul Yöneticileri
Liderlik Stilleri
Perceptions of Teacher
School Administrators
Leadership Styles
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stillerini ve okul düzeyleri arasındaki liderlik stilleri farkını tespit etmektir. Bu konu ile ilgili geliştirilen 35 maddelik ölçek, değişik okul düzeylerinde görev yapan, toplam 200 öğretmene uygulandı. Uygulama sonrası veriler SPSS programına girilerek, yüzde- frekans değerleri hesaplanmış, ANOVA, Sheffe, Tukey’s analizleri yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan nicel araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre öğretmenlerin okul yöneticilerinin liderlik stillerini ortalama = 73,205 ve standart sapma = 18,91193 değerleri ile en yüksek oranda “Dönüşümcü” liderlik stiline ait olduklarını belirtmişlerdir. Sonrasında yöneticilerin liderlik stillerinin sırasıyla ortalama = 19,07 ve standart sapma = 4,02568 değeri ile “Sürdürümcü” ve ortalama = 18,185, standart sapma = 6,20915 değeri ile “Serbest Bırakıcı” olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu iki stilin ise ortalama ve standart sapma değerleri birbirine oldukça yakındır. Anaokulunda bulunan öğrenci sayısının 14 ortalama liderlik puanının 113, 5 ve standart sapmasının 17, 439 olduğu görülmektedir. Aynı şekilde İlkokul için öğretmen sayısı 40 ortalama liderlik puanı 118,13 ve standart sapmasının 16,567 olduğu görülebilmektedir. Ortaokul için öğretmen sayısı 30 ortalama liderlik puanı 110,4 ve standart sapma değeri ise 18,091 şeklindedir. Paralel olarak liselerde bulunan öğretmen sayısı 116 ortalama liderlik puanı 107,47 standart sapma değeri ise 15, 095’ dir. Gerçekleştirilen bu çalışma toplam 200 öğretmen üzerinde yürütülmüş ve liderlik puan ortalamasının 110,46 ve standart sapmasının 16,453 olduğu görülmüştür. Liderlik stillerinin okul türlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir [F(2, 196)= 4,567, p<0,05]. Okul düzeylerine göre liderlik stilleri açısından hangi okullar arasında fark olduğunu anlamak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre İlkokul (ortalama = 118,13) ile Lise (ortalama = 107,47) puanları arasında anlamlı farklılıklar vardır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/985
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Devrim Yersel.pdf891.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

58
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.