Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/997
Title: Atatürk gençlik ve cumhuriyet
Authors: Göçgün, Önder
Keywords: Atatürk
Gençlik
Cumhuriyet
Ataturk
Youth
Republic
Issue Date: Jun-2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Series/Report no.: Pamukkale Üniversitesi Yayınları;19
Abstract: Atatürk gibi, tarihe yön veren büyük bir askeri ve dünyanın seçkin bir devlet adamını anlamak ve anlatabilmek için en geçerli yol; hiç şüphesiz yaptıklarını iyi algılamaktan, yapmayı planladıklarını detaylı, ayrıntılı bir şekilde değerlendirmekten ve o arada, bıraktığı eserleri ile değişik yer ve zamanlarda dile getirdiği sözleri üzerinde dikkat ve özenle durup, düşünmekten geçer. Kendisi ile ilgili olarak: “İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, yani geçici Mustafa Kemal.. İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, biz’dir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tat-min içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olma-yan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!” ve: “Beni görmek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.” anlamlı hükümlerini vermiş olması, temelde bu büyük insanı ta-nımak ve .tanıtmak açısından çok anlamlıdır. Bu bağlamda bizzat kendisi, “Atatürk yolu” demek olan Atatürkçülük anlayışını, yurdumuzun her köşesinde; 1. Yeni fikir; yani aydınlık, çağdaş duyuş ve düşünüş, 2. Yeni hayat; yani modern, yenilikçi bir yaşam biçimi, 3. Büyük Türk milletinin, millî ülküler etrafında birleşip bütünleşen, aydın, ileri görüşlü ve bu uğurda her türlü mücadeleyi göze alabilecek bir topluluk olması, 4. Herkesin kendisini büyük bir inkılâpçı, yenilikçi olarak çok iyi tanıması ve yaptıkları ile yapmayı düşündükler ile de tanıtması, tarzında özetlemiş olur. Öte yandan, bizzat kendi el yazısı ile kaleme aldığı notlarında, ''Millet'' kelimesinin altını çizerek: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk Mil¬leti denir.” tarifini takiben: “.. dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlar tarihinde görülmemiştir. (...) Türk milletinin dili, Türkçe’dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için mukaddes (kutsal) bir hazinedir. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihni(aklı, düşüncesi)dir. (...) Türk milleti, Asya’nın batısında ve Avrupa’nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırları ile ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına ‘Türkeli’, *Türk vatanı’ derler. (...) Vatan, hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir. Türkler’in aşağı yukarı ahlâkları hep birbirine benzer. Bu yüksek ahlak, hiçbir milletin ahlakına benzemez. Türk milleti, millî hissi; insani hisle yan yana düşünmekten zevk alır. Türk milleti, millî hissin yanında insani hissin şerefli yerini daima korumakla iftihar eder. (...) Türk milleti, insaniyet âleminin samimi bir ailesidir.” şeklinde ifadesini bulduğu üzere; kutsal vatan topraklarına, yüce milletimize ve onun ahlakına, tarihine, diline, kültürüne, sanatına... büyük hayranlık ve yüksek takdir hisleri ile gönülden bağlı bulunan Atatürk’ün; birlik ve bütünlük ruhu içerisinde, bu yöıiü ile de dünya liderleri arasında ayrıcalıklı ve seçkin bir konuma sahip bulunduğu, açık bir gerçektir. İşte bütün bu temel anlayışlar doğrultusunda biz de, çeşitli yer ve zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslar arası konferanslarda, kongre, sempozyum ve panellerde, TRT başta olmak üzere bazı ulusal, yerel ve yurt dışındaki çeşitli televizyon kanallarında gerçekleştirdiğimiz söyleşi ve açık oturumlarda, anma günlerinde bu büyük insan hakkındaki konuşmalarımızdan ve ayrıca kaleme aldığımız yazılarımızdan oluşan bir demeti,kendisini değişik açılardan anlamak ve değerlendirebilmek üzere, burada ve bundan sonra yayınlamayı planladığımız kitaplarımızla sunmaya çalıştık. Yazılarımızın, tarihî süreç içerisinde yüce Atatürk’ü, birçok alanda yaptığı ve yapmayı düşündükleri ile daha iyi tanımak ve tanıtabilmek yolunda, özellikle kendisinin, “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet”imizi emanet ettiği, yarınlarımızın güvencesi gençlerimize ışık tutması ve yararlı olabilmesi en büyük dileğimizdir. Eserimizin yayımı konudaki ilgi ve desteklerinden dolayı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın, Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç başta olmak üzere Yayın ve Yönetim Kurulu üyelerine, eser hakemlerine ve yayında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. 15 Ocak 2010-Denizli-Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN Pamukkale Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü - Eğitim Fakültesi Dekanı
URI: https://hdl.handle.net/11499/997
ISBN: 9789756992319
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Atatürk Gençlik ve Cumhuriyet.doc684.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.