Browsing by Author Kılıç, Emre

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Analyzing the efficient market hypothesis with asymmetric persistence in cryptocurrencies: Insights from the Fourier non-linear quantile unit root approachKılıç, Emre; Yavuz, Ersin ; Pazarcı, Şevket; Kar, Asım 
2021Enerji Tüketiminin Cari Açık Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Yöntemleri ile Analizi: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne Dair KanıtlarYavuz, Ersin ; Kılıç, Emre; Alican Umut; Alican Umut
2023G-8 Ülkelerinde Etkin Piyasa Hipotezinin Test Edilmesi: Fourier Kırılmalı Birim Kök Testlerinden Yeni KanıtlarKüçükkaplan, İlhan ; Kılıç, Emre; Pazarcı, Şevket; Kar, Asım 
2023Karbon Emisyonu ile Vergileme Arasındaki İlişkinin Cumhuriyetten Günümüze Analizi: Kantil Eşbütünleşme Yaklaşımından KanıtlarAkçay, Fatih ; Yavuz, Ersin ; Kılıç, Emre
Jun-2019Mekânsal yer çekimi modelleri ile OECD ülkelerinde dış ticaret ilişkisinin analiziKılıç, Emre
2023A new hypothesis for the unemployment-environment dilemma: is the environmental Phillips curve valid in the framework of load capacity factor in Turkiye?Yavuz, Ersin ; Kılıç, Emre; Çaglar, Abdullah Emre
2022OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN İNCELENMESİ: DOĞRUSAL OLMAYAN FOURIER KIRILMALI TESTLERDEN KANITLARKılıç, Emre; Ergen, Eren ; Yavuz, Ersin 
2022Ticari Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi: Doğu Avrupa Ülkeleri ÖrneğiPazarcı, Şevket; Kar, Asım ; Kılıç, Emre
2021VERGİ GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİYLE ANALİZİ: OECD ÜLKELERİNDEN KANITLARAltuntaş, Mehmet; Kılıç, Emre; Ersin Yavuz; Ersin Yavuz
Dec-2017Yabancıların konut talebinin Türkiye’deki bölgesel konut talebi üzerine etkisi: Mekânsal ekonometrik analizKangallı Uyar, Sinem Guler ; Kılıç, Emre