Browsing by Author Mehmet İnel

Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2018Antalya’da üretilen hazır beton kalite düzeylerinin istatiksel olarak değerlendirilmesiKayalı, Yakup Kerim
Sep-2014Betonarme binaların dinamik özelliklerinin mikrotremor ölçümleriyle belirlenmesiKaragöz, Şamil
Jul-2011Betonarme yapılar için periyot, süneklik ve deprem yükü azaltma katsayıları ilişkilerinin değerlendirilmesiErgun, Sefa
Dec-2017Çok katlı betonarme binaların sismik performanslarının değerlendirilmesiKabakuşak, Sadullah
Dec-2014Dolgu duvarların düşük ve orta yükseklikteki betonarme binaların sismik davranışı üzerine etkilerinin doğrusal elastik olmayan analizle belirlenmesiMeral, Emrah 
Nov-2011Düşük ve orta yükseklikteki betonarme yapıların deplasman taleplerinin doğrusal elastik zaman tanım alanında analizle belirlenmesiÖnür, Önder
Mar-2011Düşük ve orta yükseklikteki betonarme yapıların deprem performanslarını etkileyen faktörlerin irdelenmesiÖzmen, Hayri Baytan
Jul-2010Düşük ve orta yükseklikteki betonarme yapıların sismik deplasman taleplerinin değerlendirilmesiMeral, Emrah 
Nov-2011Düşük ve orta yükseklikteki binaların deplasman taleplerinin doğrusal elastik olmayan zaman tanım alanında analizle belirlenmesiÇelik, Sinem
Jul-2013Düşük ve orta yükseklikteki yumuşak katlı binaların deplasman taleplerinin doğrusal elastik olmayan analizle tahminiBeşikçi, Oral Berkay
Jan-2016Ek dış merkezlikli binalarda burulmanın deprem davranışı üzerindeki etkileriÖzer, Esra 
2005Hızlı değerlendirme yöntemlerinde kullanılan parametrelerin yapı performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesiÖzmen, Hayri Baytan
Aug-2007Kamu yapılarının deprem performanslarının doğrusal ötesi analiz yöntemleriyle değerlendirilmesi ve çözüm önerileriBilgin, Hüseyin
Jan-2016Kürleme ve hava şartlarının beton basınç dayanımına etkisiNour, Mustafe Mohamoud
Jan-2016Mevcut bitişik ikili binalardaki çekiçlemenin sismik performans üzerindeki etkilerinin araştırılmasıKamal, Muhammet 
Jul-2015MEVCUT SIRALI BİNALARDA ÇEKİÇLEMENİN SiSMİK PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKiLERiNiN ARAŞTIRILMASIAltınel, Osman
Jun-2018Orta yükseklikteki betonarme binada yumuşak kat düzensizliğinin doğrusal elastik olmayan dinamik analizle araştırılmasıAvcı, Irmak
Feb-2007Seçilen bir kamu binasının doğrusal ötesi davranışında beton dayanımı ve etriye aralığının etkisiKoçak, İrfan
Aug-2012Simav depremi sonrası bina yapısal özellikleri ile hasar seviyesi ilişkisinin araştırılmasıÇaycı, Bayram Tanık 
Apr-2019Sıvılaşma şiddet parametreleri ile bina deprem performansı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve deneysel zemin iyileştirme uygulamasıManav, Yasemin