Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1107
Title: İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin iş doyumu
Authors: Akhan, Bülent
Keywords: İlköğretim Okulları
Öğretmen
Okul Müdürü
İş Doyumu
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada Denizli İl merkezinde bulunan Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri ile Sarayköy İlçelerinde bulunan okullarda çalışan okul müdürü , müdür yardımcısı ve öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri araştırıldı. Bunun için öğretmenlere demografik bilgileri içeren 7 soru ile birlikte iş doyumu düzeylerini tespit etmeye yarayan 20 sorudan oluşan anket uygulandı. Çalışmanın birinci bölümünde iş doyumunun tanımı ve önemi , iş doyumunu etkileyen faktörlerden bahsedilmiştir.İkinci bölümde konuyla ilgili çalışmalara yer verilmiştir.Üçüncü bölümde araştırmanın yönteminden , dördüncü bölümde ise bulgular ve yorumlardan bahsedilmiştir. Araştırmada SPPS 21.0 paket programı kullanılmıştır .Verilerin analizinde ortalama ,standart sapma , t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan analiz sonucu öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin cinsiyet , yaş ,branş ,en son mezun oldukları okul ve kıdem değişkenleri iş doyumu puanları açısından anlamlı farklılık ifade etmemektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1107
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bülent Akhan.pdf558.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 6, 2024

Download(s)

294
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.