Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1115
Title: Gecikmiş bir ikinci yeni şairi, sosyolog Prof. Dr. Mehmet Rami Ayas’ın hayatı, eserleri, türkçe duyarlılığı ve şiirleri üzerine bir inceleme
Other Titles: Studying on the life, working, turkish sentiment and poems of sociologist Prof. Mehmet Rami Ayas who delayed a second new poet
Authors: Turgut, Abidin
Advisors: Nurettin Öztürk
Keywords: Mehmet Rami Ayas
Türkçe
Edebiyat
Eğitim
Öğretim
Turkish
Literature
Education
Teaching
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışma Sosyolog Prof. Dr. Mehmet Rami Ayas’ın hayatını, eserlerini, şair olarak Türkçe kullanımını ve hem şair hem bilim adamı olarak Türkçe duyarlılığını ele almaktadır. Alt bölümlerde Ayas’ın öğrencilik ve öğretmenlik yılları, sosyal ve akademik yaşantısı, yapıtları ve kendisine ait şiirlerin incelenmesi yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen her bölüm oldukça ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Çoğunlukla söyleşi ve kaynak tarama yöntemleri kullanılmıştır. Ayas’ın yaşam ve eserlerinin sistematik açıdan incelenmesi Türkçe eğitimi alanında olumlu bir örnek oluşturacaktır. Çalışma biyografik ve monografik niteliktedir.
The study has handled Prof. Dr. Mehmet Rami Ayas’s life, his works, his contributions to Turkish and literature education. In this biographic study, Ayas’s years of studentship and instructiveness, his social and academic life, his works, his students, the Works get done to his students, personal opinions belonging to your self have located. Each section mentioned above had been examined in considerable detail. Interview and source scanning methods had been mostly used. The examination of Ayas’s life and works from the systematical perspective will set a positive example in the field the Turkish education. The study is biographical and monographical type.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1115
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abidin Turgut.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,038
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.