Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/113
Title: Nakit akış tablosunun hazırlanmasında yöntem tartışmaları ve TMS 7 standardı şartlarına uygun brüt(dolaysız) yönteme göre örnek bir uygulama
Authors: Özdemir, Serkan
Keywords: Nakit Akış Tablosu
TMS 7
Dolaysız Yöntem
Issue Date: 1-Oct-2014
Publisher: Mali Çözüm Dergisi
Source: ÖZDEMİR S., “Nakit Akış Tablosunun Hazırlanmasında Yöntem Tartışmaları ve TMS 7 Standardı Şartlarına Uygun Brüt(Dolaysız) Yönteme Göre Örnek Bir Uygulama”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:125, ISSN: 1303-5444, 57-76, 2014
Series/Report no.: 1;125
Abstract: İşletmeler sağlıklı yönetim kararları alabilmek için, doğru ve detaylı nakit akış verilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla düzenlenen nakit akış tabloları, TMS 7’nin 18 inci maddesine göre “Brüt (Dolaysız)” ve “Net (Dolaylı)” olmak üzere iki yöntemle hazırlanabilmektedir. Standart, işletmeleri yöntem seçme konusunda serbest bırakmıştır. Çalışmada ilgili literatür ışığında, nakit akış tablosu düzenlemede dolaysız yöntemin işletmelere sağlayacağı avantajlar dolaylı yöntem ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Dolaysız yöntemle ilgili uygulayıcıların “dolaysız yöntem karmaşık ve maliyetli bir yöntemdir” algısının değiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, standart şartlarına uygun, detaylı bir nakit akış tablosu uygulaması yapılmıştır. Tablo kalemlerindeki verilerin nasıl elde edildiği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Uygulama çalışması, dolaysız yöntem ile hazırlanan nakit akış tablolarının varsayılanın aksine anlaşılır ve sade bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca tablo verilerinin birçoğunun mevcut finansal durum ve gelir tablolarından karşılandığı düşünülürse, veri elde etme maliyetlerin de de ekstra bir farklılık olmadığı görülmektedir. Çalışma sonucunda, nakit akış tablosu düzenlemede yaşanan dolaysız-dolaylı yöntem tartışmasında, dolaysız yöntem lehine bir farkındalık yaratılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/113
ISSN: 1303-5444
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nakit Akım Tablosu Brüt Yöntem.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

78
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.