Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1137
Title: Affetme, affetmeme, bilişsel esneklik, duygu düzenleme ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Other Titles: The investigation of the relationships among forgiveness, unforgiveness, cognitive flexibility, emotion regulation and satisfaction with life
Authors: Küçüker, Deniz
Advisors: Erdinç Duru
Keywords: Affetme
Affetmeme
Bilişsel Esneklik
Duygu Düzenleme
Yaşam Doyumu
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Forgiveness
Unforgiveness
Cognitive Flexibility
Emotion Regulation
Satisfaction With Life
Structural Equation Modelling
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kullandıkları duygu düzenleme stratejilerinin yaşam doyumları ile olan ilişkisinde affetme, affetmeme ve bilişsel esneklik değişkenlerinin olası rollerini araştırmaktır. Araştırma grubunu, Türkiye’deki Pamukkale Üniversitesi’nin dört fakültesinde öğrenim gören 895 öğrenci oluşturmakta olup, katılımcılara Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği, Heartland Affetme Ölçeği, Affetmeme Ölçeği, Bilişsel Esneklik Envanteri ve Yaşam Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli analiz sonuçlarına göre Model-1’in veriye mükemmel uyum gösterdiği, Model 2’nin ise veriye kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği bulunmuştur. Model-1’in yapısal eşitlik analizi sonuçlarına göre affetme ve bilişsel esnekliğin; Model-2’de ise affetmeme ve bilişsel esnekliğin duygu düzenleme stratejileri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ettiği bulunmuştur. Bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış, araştırmacı ve uygulayıcılara önerilerde bulunulmuştur.
The purpose of this study was to investigate the possible roles of forgiveness, unforgiveness, and cognitive flexibility on the relationship between emotion regulation strategies and life satisfaction of college students. The study group consisted of 895 students who attended to four different faculties in Pamukkale University, Turkey. Participants were asked to fill out Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Heartland Forgiveness Scale, Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM-18), Cognitive Flexibility Inventory and Satisfaction with Life Scale. Structural equation analysis results indicated that Model-1 fit the data perfectly and Model-2 showed an acceptable fit. In Model-1, analysis showed that forgiveness and cognitive flexibility partially mediated the relationship between emotion regulation and satisfaction with life. In Model-2, it was found that unforgiveness and cognitive flexibility partially mediated the relationship between emotion regulation and satisfaction with life. Findings were discussed regarding the related literature and suggestions were made for both researchers and practicers.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2016EĞBE020 No’lu Yüksek Lisans projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1137
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deniz Küçüker.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,552
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,954
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.