Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1170
Title: Bir kamu binasının doğrusal olmayan davranışının mevcut yönetmeliklere göre incelenmesi
Other Titles: The investigation of the nonlineer behaviour of a public building according to current codes
Authors: Şevket Murat Şenel
Boztepe, Alper
Keywords: 1975 Deprem Yönetmeliği
1998 Deprem Yönetmeliği
Tip Proje
Taban Kesme Kuvveti
Süneklilik Kapasitesi
1975 Earthquake Mode
1998 Earthquake Mode
Public Buildings
Base Shear Force
Capacity of Flexibility
Issue Date: 2005
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yaşadığımız yapıların analizleri ve tasarımları farklı dönemlerin bilgi birikimini yansıtan yönetmelikler ve şartnamelere göre yapılmaktadır. 1975 tarihinde ilki yayınlanan afet yönetmeliği 1998 yılında yenilenmiştir. Çok yakın zamanda ise bir yenisinin yayınlanması beklenmektedir. Yönetmeliklere göre yapılan kamu binaları ise çoğunlukla tip projelerden oluşmaktadır. Bu durum aynı projeye sahip pek çok binanın, ülkemizin hemen hemen her yerinde uygulanmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada; 1975 yönetmeliği şartlarına göre yapılan bir tip okul projesinin doğrusal olmayan yöntemlerle analizi yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına bakılarak hem eski ve yeni yönetmelikler arasındaki fark irdelenmiş, hem de incelenen tip projenin durumu hakkında sonuç alınmıştır. Yapılan tahkikler sonucunda incelenen kamu binasının farklı deprem yönlerinde farklı taban kesme kuvveti ve süneklik kapasitelerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 1998 tarihinde yayınlanan afet yönetmeliği şartlarına göre öngörülen taban kesme kuvvetlerinin ise mevcut projenin sahip olduğu kapasitenin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.
The analysis desings of the structures that we live are done according to the regulations which reflects the knowledges of different periods of time. The earthquake code which had first been published in 1975 was renewed in 1998. And its expected, that one more will be published in near future. The public buildings built according to the regulations are mostly consist of typical projects. This situation caused the application of buildings with same projects, almost everywhere in our country. In this study; the analysis of a typical school project, made according to the conditions of 1975 earthquake code was done by using nonlineer methods. In the light of the result both the difference between old and new regulations and the current situation of the typical project were investigated. As a result of investigations, it was determined that the public building studied has different base shear forces and capacity of flexibilies in different earthquake directions. It was understood that the base shear frces are over the base shear forces that the existing project have, according to the conditions of earthquake code published in 1998.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1170
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alper Boztepe.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.