Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1382
Title: Yapıştırma bağlantılarının darbe yükleri altındaki davranışlarının incelenmesi
Other Titles: An investigation of adhesively bonded joints behavior under impact loads
Authors: Özenç, Murat
Advisors: Tezcan Şekercioğlu
Keywords: Darbe Yükü
Yapıştırma Bağlantı Birleştirmeleri
Impact Load
Adhesively Bonded Joints
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Malzemeler; cıvata, perçin, kaynak, lehimleme, yapıştırma gibi değişik metotlar kullanılarak birleştirilebilmektedir. Bu metotlardan yapıştırma bağlantılarının günümüz endüstrisinde kullanımı hızla artmaktadır. Yapıştırma bağlantıları ile birleştirmelerde hafiflik sağlanmakta, farklı özelliklerdeki ve kalınlıklardaki malzemeler birleştirilebilmekte, düzgün bir gerilme dağılımı elde edilebilmekte ve daha ekonomik birleşimler meydana getirilebilmektedir. Bu avantajları nedeniyle yapıştırma bağlantıları diğer mekanik birleştirme yöntemlerine alternatif olarak kullanılmaya başlamıştır. Yapılan bu çalışmada; tek taraflı bindirme bağlantılarının, değişik yüzey pürüzlülüklerinde (Ra=0,5–1,5–2,5?m), farklı yapıştırma kalınlıklarında (s=0,1–0,3–0,5mm) ve farklı malzemeler kullanarak (çelik, alüminyum, bakır) darbe dirençlerinin nasıl değiştiği incelenmiştir. Deney numuneleri ASTM D950–03 standardına bağlı olarak imal edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda; her bir parametrenin darbe direncini etkilediği görülmüş ve her parametre için optimum darbe dayanımını veren değerler belirlenmiştir.
The materials can be connected by welding, soldering, using rivets, bolts or adhesives. In today’s industries usage of adhesive bonding joints has been rapidly spreading. The adhesively bonded joints provide some advantages such as joining of different thickness materials, joining of different type materials, lighter constructions, more uniform stress distribution. Because of these advantages adhesive bonding joints were started to be used as an alternative to the other bonding methods. In this study; the variation of impact resistances of single lap joints with different average surface roughness (0,5–1,5–2,5?m), different adhesive thickness (0,1–0,3–0,5mm) and different adherent materials (steel, aluminum, copper) were investigated. This samples were prepared according to ASTM D950–03. At the and of the experimental studies, it was observed that each of the parameters affects the impact resistance and an optimum value of impact resistance for each parameter value was determined.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1382
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Özenç.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on May 6, 2024

Download(s)

274
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.