Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1384
Title: Normlu uzaylarda lineer operatörlerin spektral teorisi üzerine
Other Titles: About spectral theory of linear operators in normed spaces
Authors: Barım Başel, Pembe
Advisors: Mehmet Ali Sarıgöl
Keywords: Spektral Teori
Spektrum Kümesi
Resolvent Kümesi
Resolvent Operatörü
İnce Spektrum
Cesaro Operatörü
Ağırlıklı Ortalama Operatörü
Rhaly Operatörü
Spectral Theory
Spectrum Set
Resolvent Set
Resolvent Operator
Fine Spectra
Cesaro Operators
Weighted Mean Operators
Rhaly Operators
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bu çalışmada kullanılacak olan temel tanım ve teoremler verilmiştir. İkinci bölümde, normlu uzaylar üzerinde tanımlanan sınırlı lineer operatörlerinin spektral teorisine bir giriş verilerek spektral ve resolvent kavramları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise öncelikle sıfır dizi uzayında Cesaro operatörünün sonrasında ise yakınsak dizi uzayında Ağırlıklı Ortalama operatörünün spektrumları incelenmiş ve çeşitli uzaylarda bu iki operatörün spektrumları üzerinde durulmuştur. Son olarak dördüncü bölümde de sıfır dizi uzayında Rhaly operatörünün spektrumu ve ince spektrumu incelenmiştir.
This study consists of four chapters. In the first chapter the definitions and the theorems are given that used in other chapters. In the second chapter an entry to spectral theory of bounded linear operators in normed spaces are given and the concept of spectrum and resolvent are detailed. In the third chapter firstly the spectrum of Cesaro operator in null sequences space and then the spectrum of Weighted mean operators in convergent sequences space are considered and spectrums of these operators are examined in various spaces. Finally in the fourth chapter spectrum and fine spectrum of Rhaly operators are considered in null sequences spaces.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1384
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pembe Barım Başel.pdf601.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,834
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.