Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1427
Title: Akma tekerlek izi oluşumunun sonlu elemanlar metodu ile modellenmesi
Other Titles: Flow rutting modeling with finite element method
Authors: Topçuoğlu, Dolunay
Advisors: Yetiş Şazi Murat
Keywords: Akma Tekerlek İzi
Sonlu Elemanlar Metodu
Esnek Kaplamalar
Viskoelastik Malzeme
Flow Rutting
Finite Element Method
Flexible Pavement
Viscoelastic Material
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Türkiye’de ulaşım modları içinde yük ve yolcu taşımacılığı için çoğunlukla karayolu ulaşımı tercih edilmekte olup üstyapı tipi olarak esnek kaplamalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durumdan dolayı esnek kaplamaların kullanım ömrünün uzatılması, oluşabilecek bozulmaların önüne geçilmesi önem taşımaktadır. Tekerlek izi kaplama tabakalarında yaygın olarak görülen bir bozulma şeklidir. Bu çalışmada kaplama malzemesi karışımından kaynaklı, akma tekerlek izi, sonlu elemanlar metodu kullanılarak ANSYS programında modellenmeye çalışılmıştır. Model iki boyutlu bir geometrik alan kullanılarak oluşturulmuştur. Öncelikle viskoelastik bir malzeme olan asfalt kaplamanın malzeme özellikleri kullanılarak malzeme tanımı yapılmıştır. Daha sonra geometrik alan sonlu elemanlara bölünerek ağ sistemi oluşturulmuştur. Modele çizgisel bir yükleme yapılarak oluşan tekerlek izi derinlikleri incelenmiştir. Bu çalışmada, farklı elastisite modüllerinde, farklı sıcaklıklarda, farklı yük miktarlarında ve farklı yük tekrarlarında esnek kaplamanın nasıl davrandığı incelenmiştir. Bu parametrelerin tekerlek izine ne yönde etkisi olduğu görülmüştür.
Highways mostly preferred in Turkey for freight and passenger transport between tranportatiom modes and flexible pavements are common in use. Therefore extending the expected life of flexible pavaments is important to prevent the deteriorations. Rutting is one of the permanent deformation type of deteriotion which can be seen widespreadly especially in hot whether and heavy loading conditions. In this study, flow rutting which is arising from pavement material mixture, modelled with finite element method with using ANSYS. Two-dimensional model used to forming the problem geometry. First of all, material decription of asphalt pavement which show viscoelastic property is transferred to the program. Then problem geometry is divided to finite element to generating mesh system. Rutting depth is computing under the linear line loading. In this study, behaviour of flexible pavement is examined under different young’s modulus, different tempereature, different loading and different load repetation conditions. These parameters are examined in how to affect the rutting of flexible pavements.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1427
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolunay Topçuoğlu.pdf3.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 6, 2024

Download(s)

108
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.