Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1651
Title: İlkokul ve ortaokul müdürlerinin disleksiye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of levels of knowledge of discretion of primary and secondary school directors
Authors: Gever, Abdurrahman
Keywords: Öğrenme Güçlüğü
Okul Müdürleri ve Disleksi
Learning Disability
School Principals and Dyslexia
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ülkemizde öğrenme güçlüğü olan öğrenciler hakkındaki sayısal veriler sınırlı olmasına rağmen bu kategoride pek çok öğrenci olduğu bilinmektedir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin en çok güçlük yaşadığı alan okumadır. Bu güçlük öğrencilerin okuma etkinliklerine yönelik tutumlarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, özellikle ders kitaplarının hazırlanması sürecinde bu öğrencilerin okuma başarıları ve okumaya yönelik tutumları mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve seçilen kitaplardaki metinlerin okunabilirlik seviyeleri öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır. Disleksi, her beş çocuktan birini etkileyen ve her kültürde, ırkta ve sosyo-ekonomik düzeyde görülen bir öğrenme güçlüğüdür. En geniş anlamıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlayamama ile kendisini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksi ile mücadele edebilmek için hastalık hakkında tam bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenle çalışmamızda ilkokul ve ortaokul müdürlerinin disleksiye ilişkin bilgi düzeyi incelenmiştir.
Despite the limited number of students with learning disabilities in our country, there are many students in this category. Students with learning disabilities read the most difficult areas. This difficulty can also adversely affect students' attitudes towards reading activities. For this reason, especially in the course of preparation of textbooks, the attitudes of readers to reading and reading should be taken into consideration and the texts in selected books should be in accordance with the level of readability. Dyslexia is a learning disability that affects one in every five children and is seen in the ukta and socio-economic levels in all cultures. In the broadest sense, dyslexia is a neurological-based learning disability manifested by fluent reading and inability to read. In order to combat dyslexia it is necessary to have full knowledge about the disease. For this reason, the level of knowledge about discipline of elementary and junior high school administrators has been examined in our study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1651
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abdurahman Gever.pdf724.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf318.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

270
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.