Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1673
Title: Allıum satıvum L. (Kastamonu ve Denizli yerel) bitkisinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimi, antibakteriyel ve antioksidan aktivitesinin karşılaştırılması
Comparison of chemical constituents, antibacterial and antioxidant activity of essential oil from Allium sativum L. (Kastamonu and Denizli local)
Other Titles: Comparison of chemical constituents, antibacterial and antioxidant activity of essential oil from Allium sativum L. (Kastamonu and Denizli local)
Authors: Kozan, Gülay
Advisors: Ali Çelik
Keywords: Sarımsak
Allium Sativum
GC-MS
Antibakteriyel Aktivite
Antioksidan Kapasitesi
Garlic
Allium Sativum
Antibacterial Activitiy
Antioxidant Capasity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Allium, Amaryllidaceae familyasında yer alan, kuzey yarım kürede doğal olarak dağılım gösteren ve 15 alt cins ve 56 bölüm ile 800'ün üzerinde türü bulunan bir cinstir. Türkiye'de Allium cinsine ait 168 tür ve alt birimlerle birlikte toplam 188 takson bulunmaktadır. Bu çalışmada Allium sativum L. (sarımsak) bitkisi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden ve Denizli'nin Bekilli ilçesinden toplanmıştır. Örneklerin uçucu yağları su buharı distilasyon yöntemi ile elde edilmiştir ve kimyasal bileşenleri GC-MS ile belirlenmiştir. Kastamonu ve Denizli sarımsağının uçucu yağının ana bileşenleri allil trisülfit (sırasıyla %42.52 ve %45.22) ve allil disülfit (sırasıyla %24.48 ve %32.60) olarak bulunmuştur. Sarımsak uçucu yağının, Staphylococcus aureus ATCC 33862, Bacillus licheniformis NRRL-B- 1001, Bacillus cereus NRRL-B-3711, Escherichia coli MC 4100, Pseudomonas aeruginosa NRRL-B-2679, Enterobacter aerogenes NRRL-B- 3567, Citrobacter freundi NRRL-B 2643 ve Providencia stuartii suşları üzerinde antibakteriyel etkisine disk difüzyon metodu ile bakılmıştır. Her iki bitki örneğininde yüksek oranda antibakteriyel aktivitesi vardır ve en yüksek antibakteryel aktiviteyi Bacillus licheniformis NRRL-B-1001 üzerinde Kastamonu sarımsağı (17 mm) göstermiştir. Bitkilerin toplam antioksidan kapasitesine ABTS metodu ile toplam fenolik içeriğine ise folin-ciocalteu metodu ile bakılmıştır. Bu tezden elde edilen sonuçlara göre, Kastamonu sarımsağının toplam antioksidan kapasitesi (0,551 mM/g) ve toplam fenolik madde içeriği (5,418 mM/g), Denizli sarımsağının toplam antioksidan kapasitesi (0,513 mM/g) ve toplam fenolik madde içeriğinden (4,499 mM/g) yüksek çıkmıştır.
Allium, located within the Amaryllidaceae family, which is distributed naturally in the Northern hemisphere and accepted 800 species belonging to 15 subgenera and 56 sections. With 168 species and subspecies, Allium genera has 188 taxa in Turkey. In this study, Allium sativum (garlic) was collected in Taşköprü town of Kastamonu and Bekilli town of Denizli. The essential oils obtained from samples by steam distillation method and were analyzed by GS-MS. The major flavour compounds of Kastamonu and Denizli garlic have identified which were allyl trisulfide (42.52% and 45.22%, respectively) and allyl disulfide (24.48% and 32.60%, respectively). The antibacterial activities of essential oils were examined on Staphylococcus aureus ATCC 33862, Bacillus licheniformis NRRL-B-1001, Bacillus cereus NRRL-B-3711, Escherichia coli MC.4100, Pseudomonas aeruginosa NRRL-B-2679, Enterobacter aerogenes NRRL-B- 3567, Citrobacter freundi NRRL-B 2643 and Providencia stuartii strains using the disc diffusion method. There is a high antibacterial activity of each two plants and Kastamonu garlic has the highest antibacterial activity (17 mm) on the Bacillus licheniformis NRRL-B-1001. Total antioxidant activity was performed by ABTS method and total fenolic content was performed by folin-Ciocalteu method. As a conclusion, total antioxidant capacity (0,551 mM/g) and total fenolic content (5,418 mM/g) of Kastamonu garlic is higher than total antioxidant capacity (0,513 mM/g) and total fenolic content (4,499 mM/g) of Denizli garlic.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1673
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülay Kozan.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on May 27, 2024

Download(s)

380
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.