Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1845
Title: Zizyphus jujuba Mill. bitkisinin morfolojik, anatomik, ekolojik ve polen özelliklerinin araştırılması
Other Titles: The Morphological, anatomical, ecological and palinological features of the plant Zizyphus jujuba Mill
Authors: Ali Çelik
Karıncalı, Mustafa
Keywords: Zizyphus Jujuba
Morfoloji
Anatomi
Ekoloji
Palinoloji
Denizli
Türkiye
Morphology
Anatomy
Ecology
Palinology
Turkey
Issue Date: 2003
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli (Çivril - Gümüşsü ve Honaz)'de yayılış gösteren Zizyphus jujuba (hünnap) bitkisi ele alınmıştır. Z jujuba Türkiye'de az bilinen ve sadece meyvesinden yararlanılan bir ağaç olup, burada morfolojik, anatomik, ekolojik ve polen özellikleri araştırılmıştır. Morfolojik çalışmalarda vejetatif ve generatif organların biometrik ölçümleri alınmış ve bunların çizimleri yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için kök, gövde ve yapraktan kesitler alınmış ve bunların mikroskopta fotoğrafları çekilmiştir. Bitkinin doğal olarak yayılış gösterdiği toprakların fiziksel ve kimyasal parametrelerini ortaya koyabilmek için farklı derinliklerden toprak örnekleri alınmış ve bunların analizleri yapılmıştır. Z jujuba'xun polen özelliklerini ortaya koyabilmek için de bitkiden taze polen Örnekleri alınmış ve bunlara ait preparatlar hazırlanarak fotoğrafları çekilmiştir.
In this study, Zizyphus jujuba (jujube) plant, which is spread up in Denizli (Civril-Gumussu and Honaz) regions, is taken up. Z jujuba is a plant which is less known in Turkey and just used for its fruit, and also its morphological, anatomical, wvivgivai, auu |/uuuujv£ivmi ivuiiuva iuv ıjvıuvuvu. x±x üav/aj^i-ivİV/^ja^m-a uuovi^wuuiiij, biometric measurements of vegetative and reproductive organs were recorded and constructed. For anatomical researches of root, stem, and leaf of plant tranversal sections were taken and examined photographs were taken under microscope. To show physical and chemical structure of the soil, which is the plant grown in,soil samples were taken from different levels. To show pollen features, fresh pollen samples were taken from Z jujuba and their preparate were prepared to take photos.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1845
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Karıncalı.doc20.33 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.