Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1849
Title: İlköğretimde taşımalı eğitim uygulaması
Other Titles: Transportation education in elementary education
Authors: Uslu, Özlem
Keywords: Eğitim
Taşımalı Eğitim
Education
Over-the-air Training
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, “Taşımalı İlköğretim Uygulaması”nı değerlendirmektir. Bu amaçla, Denizli ili Tavas ilçesi örneklem olarak alınarak incelendi. Araştırmada bilgi toplamak için hazırlanan üç farklı anket, öğretmen, öğrenci ve velilere uygulandı. Bulgularından elde edilen bazı sonuçlar ise şunlardır: Taşımalı öğrencilerin uyum problemi yaşamakta oldukları, öğrenciler arasında kısmi de olsa gruplaşmaların olduğudur.Öğretmenler, öğretim sırasında en çok karşılaştıkları problem olarak “derse hazırlıksız gelme”olduğunu belirtmekte ve öğretmenlerin bir kısmı, taşıma merkezi olan okulların fiziki imkânlarını yeterli bulmaktadır. Velilerin, okuldaki veli toplantılarına katılım oranları düşük olup veliler, çocuklarının öğrenimleri ile yeterince ilgilenmemektedir. Bazı velilerin taşıma işlemini gerçekleştiren servis şoförlerine güvenmedikleri ve kaza endişesi yaşadıkları tespit edilmiştir.
The aim of this research is to evaluate "Carrying Primary Education Practice". For this purpose, Denizli province Tavas was taken as a sample. Three different questionnaires were prepared to gather information in the research, teachers, students and parents. Some of the results obtained from their findings are as follows: It is stated that the students with carriage are experiencing the problem of adaptation and that they are grouped even if they are partly between the students. Teachers indicate that the most problem they encounter during their education is "coming to class" and some of the teachers say that the physical possibilities Is sufficient. Parents have low participation rates at parents' meetings in the school and the parents are not sufficiently interested in their children's education. It was found that some parents did not trust service drivers who carried out transportation and were concerned about accidents
URI: https://hdl.handle.net/11499/1849
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Uslu.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

236
checked on May 6, 2024

Download(s)

674
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.