Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2036
Title: Öğretmenlerin etkili okulun fiziksel özelliklerine ilişkin görüşleri
Authors: Gökoğlan, Avni
Keywords: Öğretmen
Etkili Okulun Fiziksel Özellikleri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada öğretmenlerin etkili okulun fiziksel özelliklerine ilişkin görüşleri araştırılmıştır.Bu amaçla,2016-2017 eğitim-öğretim yılında Denizli ilinde,on dört öğretmenle etkili okulun fiziksel özelliklerine ilişkin görüşmeler yapılmıştır.Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yoluyla veriler toplanmıştır.Araştırmacı tarafından öğretmenlerin görüşleri alınmak üzere görüşme formu hazırlanarak,açık uçlu sorularla elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin tamamına yakını diğer özelliklerden ziyade özellikle okullarda sosyal tesislerin varlığının önemine dikkat çekmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2036
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avni Gökoğlan.docx54.94 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Avni Gökoğlan onay.PDF429.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 6, 2024

Download(s)

74
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.